Učitelé bijí své potomky častěji než ostatní rodiče

Praha - Učitelé používají fyzické tresty při výchově dětí častěji než ostatní rodiče. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnila Nadace Naše dítě. Své dítě podle něj někdy uhodilo 87 procent učitelů, z ostatních rodičů přiznalo fyzické tresty 75 procent. Nadpoloviční většina pedagogů se domnívá, že fyzický trest byl, je a bude součástí výchovy. Všichni rodiče pak bez ohledu na profesi dítě nejčastěji trestají zákazem oblíbené činnosti.

„Podle průzkumu, který byl proveden mezi dubnem a červnem letošního roku na vzorku bezmála dvou stovek rodičů-učitelů, patří k nejčastějším důvodům použití fyzického trestu fyzické napadání buď rodičů, nebo jiných dětí, lhaní a ničení či poškozování věcí. Za prohřešky, které jsou spojeny se školní docházkou, učitelé svoje děti netrestají,“ uvedla ředitelka nadace Zuzana Baudyšová.

Rodiče nyní bijí děti mnohem méně než předešlá generace

Na otázku týkající se používání fyzických trestů u svých potomků odpovědělo 15 procent rodičů, že děti občas plácnou, 54 procent to pak udělá výjimečně a šest procent dítě někdy uhodilo, ale už to nikdy neudělá. Naproti tomu u respondentů z řad učitelů odpovědělo jedno procento rodičů, že potomky bije často, 14 procent občas, 64 procent výjimečně a osm to udělalo jednou a naposledy. Celkově ale rodiče nyní bijí děti mnohem méně než předešlá generace. Z výsledků totiž vyplynulo, že z rodičů o generaci starších používalo fyzické tresty 94 procent lidí, přičemž 19 procent tak činilo často a 39 procent občas.

Naše dítě: „Nejčastějším trestem je jak u učitelů, tak u ostatních rodičů zákaz oblíbené činnosti, zejména sledování televize nebo hraní na počítači. Učitelé dvakrát častěji než ostatní rodiče přistupují k domluvě a k vysvětlení prohřešku.“


Ve škole pak učitelé své žáky trestají hlavně pokáráním, zavoláním rodičů do školy, poznámkami, důtkami nebo sníženou známkou z chování. Pohlavek ve škole používá 27 procent kantorů, a to spíše u žáků druhého stupně. Celých 65 procent dotázaných pedagogů si přitom uvědomuje, že trest není výchovnou metodou.

Prvňáčci
Prvňáčci

„Domníváme se, že dobrý rodič i dobrý učitel by se měl obejít bez fyzických trestů,“ řekla ČT ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. Dovede si ale představit i situaci, kdy například rodič sponzoruje školu a dítě si pak myslí, že si může dovolit všechno: „Může být tak arogantní a tak drzé vůči učiteli, že někdy asi je docela těžké se neubránit a lepenec dítěti dát.“ Souhlasí ale s tím, že na půdě školy jsou fyzické tresty zakázané.