Kontrolu lokálních topenišť by mohly navrhovat radnice

Karviná – Ministerstvo životního prostředí zvažuje, že kontrolu domácích topenišť by v budoucnu navrhovaly radnice. Kontrolory by pak byli proškolení úředníci se znalostí správního práva. V Ostravě to dnes řekl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), který se účastnil jednání pracovní skupiny pro řešení špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Podle Chalupy se však v žádném případě nejedná o finální verzi, která by měla mířit do legislativního procesu. Ministerstvo by definitivní verzi kontrol chtělo připravit tak, aby byla časově sladěná s novým zákonem o ochraně ovzduší, který by měl začít platit příští rok v červenci.

„Nechceme podporovat udavačství, sousedské spory ani zelená komanda. I proto je základní rámec tohoto systému na bázi podezření-kontrola-sankce nastaven tak, aby o kontrolu v dané domácnosti požádala úředníky obce s rozšířenou působností vždy jen místní radnice,“ uvedl Chalupa. Dodal, že lidé na radnici znají poměry mezi obyvateli i vzájemné sousedské vztahy.