Chalupa: Přímá kontrola topení v domácnostech je krajním řešením

Praha – Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa v Otázkách Václava Moravce řekl, že přímé vstupování do domácností a kontrola jejich topení je až poslední možností. Za základní zdroj znečištění ovzduší považuje průmysl. Východisko ze špatné situace ovzduší posledních dnů proto spatřuje v hledání řešení, jak nezavřít český průmysl, ale udělat ho šetrnější k životnímu prostředí. Období, kdy trvala špatná smogová situace v různých koutech Česka, bylo totiž letos nezvykle dlouhé. Až koncem tohoto týdne se mohli lidé v postižených oblastech zdravěji nadechnout.

Podle Chalupy je přímá kontrola toho, jak se v jednotlivých domácnostech topí, až krajním řešením. V takovém případě by domácnosti kontrolovali proškolení úředníci se znalostí správního práva. Ministr ale vidí lepší řešení v přesvědčování domácností, aby přešly k šetrnějšímu způsobu vytápění.

Tomáš Chalupa:

„Domácnosti podpoříme dotacemi na výměnu kotlů třetí generace. Ministerstvo životního prostředí přispěje milionem, stejně tak pak Moravskoslezský kraj. Musíme do hry vtáhnout i mladou generaci, aby se v této oblasti začali vzdělávat.“


Řešení vidí Chalupa i v tom, aby vláda začala hledat způsob, jak český průmysl udělat šetrnějším k životnímu prostředí. Zároveň by měla pohlídat odvedení dopravy z center měst.

Seitlová tvrdí, že klíčové vyhlášky v zákonu o ochraně ovzduší chybí

Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová ale namítá, že se dosud nevyužívaly mechanismy a nástroje, které by skutečně přispěly ke snížení emisí z komínů. Zároveň pak k poklesu pálení nekvalitních paliv. „Pachové látky jsou dalším indikátorem. Umožnily by neinvazivní sledování a sankciování toho, když se někdo chová způsobem, který je nepřijatelný. Ministerstvo mělo tuto povinnost přijmout pod vyhláškou do zákona o ochraně ovzduší už v roce 2002. Žádnou takovou ale nemáme, tato právní úprava chybí,“ vysvětlila.

Poslanec Stanislav Polčák případnou invazi do domácností kritizuje. „Starosta by neměl vykládat ústavní právo za situace, kdy si je každý vědom toho, že to je jeho obydlí, a jenom on určuje, kdo se může do toho obydlí dostat. Tato oblast je velmi sporná, rád bych před tímto varoval,“ podotkl.

Podle aktuálního žebříčku prachem znečištěných míst letos nejčastěji trápilo špatné ovzduší Český Těšín. Do desítky nejhůř znečištěných měst, co se týká kvality ovzduší, patří ale i Bohumím, Věřňovice, Karviná, Ostrava, Orlová, Havířov, Most, Brno nebo Kladno. Nový zákon o ochraně ovzduší by měl platit od července příštího roku. To, zda se do návrhu stihne zahrnout i možnost kontroly domácích kotlů, je zatím otázkou.