Dětské kardiocentrum v Motole má nové prostory

Praha – Centrum pro děti s vrozenými srdečními vadami v pražském Motole má nové prostory. V Česku se ročně narodí zhruba 900 dětí s vrozenou srdeční vadou. Díky zkušenostem českých kardiologů může ale převážná většina z nich žít běžný život. Operace jsou většinou úspěšné. Lékaři ale stále neví, proč vlastně srdeční vady vznikají. Dnes a zítra proběhne v Břevnovském klášteře mezinárodní sympozium o vrozených srdečních vadách u dětí. 

Některé srdeční vady mohou lékaři úplně vyléčit, asi polovina nemocných ale potřebuje sledování, péči nebo další operace po celý život. „Hospitalizujeme zde kolem tisícovky dětí za rok a u 700 provádíme nějaký zákrok,“ uvedl vedoucí primář Dětského kardiocentra FN Motol Jan Janoušek.

Dětské kardiocentrum založil s kolegy profesor Milan Šamánek v roce 1977. Pod jednu střechu tehdy spojil dětské kardiology i kardiochirurgy. V tehdejší době se jednalo o unikátní centralizované pracoviště, které se stalo vzorem pro země na východ i západ od Česka. „Je obdivuhodné, čeho jste tady dosáhli. Ve Velké Británii se stále snažíme péči koncentrovat tak, jako to máte vy, můžete na to být pyšní,“ uvedl srdeční anatom Robert Anderson.

Zakladatel kardiocentra Šamánek slaví v těchto dnech 80. narozeniny. „Měli jsme obrovské štěstí, dětská kardiologie obecně i kardiochirurgie v České republice či tehdejším Československu v jeho vizi a organizačním talentu. Zorganizoval péči o děti s vrozenými srdečnými vadami příkladným způsobem - založil centralizované pracoviště, tím umožnil poskytnout péči pacientům, kteří do té doby z větší části umírali, nebo byli invalidní, a dále vybudoval systém péče o tyto děti v celé ČR - vzdělal a vyškolil celou generaci dětských kardiologů, kteří do této doby neexistovali,“ vysvětlil Janoušek.   

Celosvětová úmrtnost dětí s vrozenou srdeční vadou se pohybuje okolo čtyř procent. V Motole ale umírá pouze jedno operované dítě ze sta. „Mortalita je na úrovni nejen nejlepších center v Evropě, ale i světa, takže to je příjemný pocit, že Praha je na tak vysoké úrovni,“ řekl dětský kardiochirurg Jaroslav Štark. 

Video Reportáž Martiny Tlachové
video

Reportáž Martiny Tlachové