Plzeňská práva skončí zřejmě už v červenci

Praha – Konec plzeňských práv je zřejmě zpečetěn a bude rychlejší, než se čekalo. Nové stanovisko akreditační komise počítá s tím, že fakulta přijde o magisterský program už na konci července, a nikoliv až v říjnu. Šéf resortu Josef Dobeš má rozhodnout ve čtvrtek. Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková ale tvrdí, že stanovisko komisařů je pro něj v tomto případě závazné. „Ministerstvo může neudělit akreditaci, kterou AK doporučila. Opačně, podle mé interpretace zákona, to není možné,“ uvedla pro ČT Dvořáková.

„Ale uvidíme, jakým způsobem ministerstvo zareaguje, jestli najde jinou interpretaci zákona. Každopádně stanovisko AK v tuto chvíli je takové, že na základě výzvy ministerstva přehodnotila své původní rozhodnutí, které to prodlužovalo do 31. 10., což mělo umožnit transformaci studentů a lehčí proces dostudování, a končí to 31. červencem,“ dodává předsedkyně akreditační komise.

Akreditační komise dnes odmítla výzvu ministerstva školství (MŠMT) k novému jednání o prodloužení akreditace magisterského programu plzeňských práv. Vydáním nového stanoviska tak zrušila původní prodloužení akreditace do 31. října, k němuž přistoupila, aby studentům posledních ročníků umožnila uzavřít studium. Konečné rozhodnutí vydá ministerstvo školství. Oznámil to dnes tajemník AK Jiří Smrčka.

AK navrhla 1. února ministerstvu neprodloužit plzeňským právům od listopadu 2012 akreditaci magisterského programu. MŠMT komisi 29. února vyzvalo, aby uskutečnila nové jednání o prodloužení akreditace. Podle Smrčky považovalo ministerstvo původní stanovisko AK za formálně špatné, protože komise rozhodla o konci školy, ale přitom jí stávající akreditaci prodloužila o tři měsíce. „Ministerstvu se zdálo, že v naší zprávě není sladěn výrok s odůvodněním, a chtělo také, abychom prozkoumali vyjádření Západočeské univerzity a děkana právnické fakulty,“ řekl Smrčka.

Dodal, že AK tedy dnes vydala nové stanovisko, které je „jednoznačné a zamítavé“. Tím však zrušila i tříměsíční prodloužení, takže platí původní akreditace, která byla škole udělena v roce 2008 a jejíž platnost končí 31. července letošního roku.

Smrčka upozornil, že konečné rozhodnutí je na ministerstvu. „Akreditační komise správní řízení nevede, to vede ministerstvo školství. Ale v případě, že toto stanovisko je takto kategoricky nesouhlasné, ministerstvu nezbývá nic jiného než rozhodnout, že se akreditace neprodlužuje,“ uvedl tajemník AK. Úřad v pondělí oznámil, že ministr školství Josef Dobeš (VV) vydá rozhodnutí o osudu plzeňských práv ve čtvrtek 8. března.

„Věcné podmínky k prodloužení akreditace splněny nejsou“

Zástupci AK dnes uvedli, že ve svém stanovisku z 8. února obšírně vysvětlili konkrétní důvody, proč není akceptovatelné, aby platnost akreditace magisterského studijního programu byla za současného stavu standardně prodloužena. Komise podle nich prodloužila platnost akreditace fakulty o tři měsíce ve snaze o vstřícnost, aby studenti posledních ročníků dotčených oborů mohli ukončit studium a vysoká škola mohla ve studijním programu administrativně dokončit současný akademický rok.

„Souhlas s prodloužením platnosti akreditace na dobu nejpozději do 31. října 2012 byl veden pouze veřejným zájmem. Materiální a věcné podmínky k prodloužení akreditace studijního programu splněny nejsou,“ píše se v dnešním stanovisku AK. Členové komise také upozornili, že původní stanovisko „nebylo možné v žádném případě vnímat jako meritorně souhlasné s prodloužením platnosti akreditace“.

Podle nich AK postupovala podle ustálené správní praxe, přičemž ministerstvo ani vysoké školy nikdy takový postup nezpochybnily. „Považuje-li ministerstvo tuto dosavadní praxi za vadnou, je třeba upozornit na to, že samo takto rozhodlo od roku 1999 do současnosti v přibližně 250 případech,“ uvedla komise.

Členové AK zdůraznili, že výklad zákona o vysokých školách respektují, proto vydávají stanovisko, „jehož dikce formálněji odráží“ závažné nedostatky, kvůli kterým by neměla být plzeňské právnické fakultě akreditace prodloužena. „Odůvodnění tohoto stanoviska se dále shoduje s odůvodněním původního stanoviska k žádosti ze dne 8. února 2012,“ dodali zástupci komise.

AK svůj návrh neprodloužit plzeňským právům akreditaci magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ v únoru odůvodnila zejména nedostatečným personálním zabezpečením, minimální vědeckou publikační činností a chybějícími granty. Proti rozhodnutí se okamžitě zvedla vlna odporu hlavně v řadách studentů. Kdyby fakulta skončila, museli by dostudovat jinde.