Stráský v ČT: Šumava nemůže mít v této době polovinu prvních zón

Praha – V dlouhodobém výhledu Šumava nemůže sledovat zavedení 50 procent prvních zón, ale chráněná plocha se má zredukovat, řekl ve Studiu ČT24 předseda Správy NP Šumava Jan Stráský. S tímto záměrem počítá i připravovaný zákon o NP Šumava, kvůli kterému ale Mezinárodní svaz ochrany přírody varoval českou vládu, že Šumava by mohla přijít o status národního parku.

„V plánu kůrovcového boje bylo pro rok 2011 respektováno 26 procent prvních zón a těchto 26 procent bude respektovat s malými výjimkami i nový zákon… Ten bude předpokládat zvýšení na 35 procent. Je pravda, že v plánu péče, který vznikl před 12 lety, bylo uvažováno o 50 procentech. Já patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, že Národní park Šumava nemůže mít v této době 50 procent prvních zón,“ prohlásil ve Studiu ČT24 Stráský a přidal svůj souhlas se zákonem, který podle jeho slov s 35 procenty prvních ochranných zón z území NP počítá ve výhledu 45 let.

Stráský vyjádřil také přesvědčení, že NP Šumava národním parkem zůstane a že jde o společný zájem všech, kdo o Šumavě hovoří. Jaromír Bláha z Hnutí Duha však upozornil na skutečnost, že Stráský nemluví za Mezinárodní svaz ochrany přírody a že varování, které svaz poslal, zní jasně. „Poslanci mají nyní na vybranou, zda přijmou zákon, který by zredukoval chráněnou plochu, nebo ne,“ varoval Bláha.

Pokácené stromy na Šumavě
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Mezinárodní svaz ochrany přírody poslal varovný dopis ministru životního prostředí i premiérovi. Svaz píše, že ministerstvem připravovaný návrh zákona o Národním parku Šumava může oslabit ochranu a správu parku. Zároveň naznačuje, že Šumava by už nemusela být zařazena do mezinárodní kategorie národních parků. Ministerstvo přijetí dopisu potvrdilo, zatím se k němu nevyjádřilo.

Světové organizaci vadí především velkoplošné kácení smrků napadených kůrovcem, které má zákon umožnit. Šumava je podle svazu největší, nejlépe zachovanou a druhově nejbohatší zalesněnou oblastí střední Evropy. Což je i důvod, proč je zařazena do mezinárodní kategorie národních parků. „Nový navržený zákon přírodní zónu významně omezí. I když může mít krátkodobě pozitivní vliv na turistický ruch a místní ekonomiku, cítíme maximální znepokojení ohledně pravděpodobných dopadů na budoucí ekologickou integritu šumavské přírody, a tudíž dlouhodobý dopad na místní ekonomiky, které na Šumavě závisí,“ píše se v dopise.