Matematika tříbí myšlení, měla by být součástí maturit

Praha – Význam matematiky je v procesu vzdělávání klíčový a je chybou, že se nestala součástí maturit, prohlásil prezident Václav Klaus při oslavě 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků. Hlava státu soudí, že ministři školství dříve význam matematiky přehlíželi, a považuje to za velkou chybu. Matematické znalosti v ČR podle něj klesají.

„Málokdo mimo matematiku si uvědomuje, že matematika není o počtech či výpočetních vzorcích, ale o způsobu myšlení… Právě onen proces, kterým se dospívá k výpočtu, je klíčový. Používat matematiku, to znamená tříbit si logiku a schopnost pracovat s abstraktními pojmy, tomu nás nenaučí jiný předmět. I proto považuji za velkou chybu, že se matematika nestala povinným předmětem maturitní zkoušky,“ prohlásil prezident v Karolinu. Dodal, že někteří z ministrů školství si dokonce dali jako svůj cíl, aby matematika nebyla maturitním předmětem.

Podle Klause je klesající prestiž matematiky způsobena poklesem všeobecných standardů ve vzdělání a tím, že se otevřela hráz pro „masivní získávání vysokoškolských diplomů v pochybných oborech bez matematiky“. Mylná je podle něj víra v to, že výpočetní technika lidi zbaví povinnosti učit se matematiku.

Zavedení povinné matematiky by se pravděpodobně nelíbilo školám zaměřeným na jazyky, humanitní obory nebo umění. Jako jediný povinný maturitní předmět mají nyní studenti češtinu, u druhého povinného předmětu mohou volit mezi matematikou a cizím jazykem. Loni při prvním ročníku státních maturit neuspělo z matematiky 53 procent studentů. Většina českých žáků má podle mezinárodních měření k matematice a přírodním vědám negativní vztah. Podle srovnání z roku 2003 mají čeští žáci k matematice dokonce nejhorší vztah ze 41 sledovaných zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Ze všech zemí se právě české děti v matematice také nejvíc zhoršily.