Ministr Chalupa ruší agendy a slučuje úředníky

Praha - Úspory plynoucí z rozpočtových škrtů na příští tři roky nabraly na ministerstvu životního prostředí (MŽP) podobu snižování počtu pracovníků, zániku některých agend a třeba i sestěhování více úředníků do jedné kanceláře a levnějších nákupů elektřiny a telekomunikačních služeb. Od začátku volebního období klesl počet zaměstnanců centrály o 20 procent. Celkově chce ministr Tomáš Chalupa snížit provozní náklady o pětinu.

„Opouštíme pronajaté budovy, od 1. června se stovka zaměstnanců České informační agentury životního prostředí CENIA stěhuje do budovy MŽP. Jde o jednorázovou úsporu osmi milionů korun,“ oznámil ministr Tomáš Chalupa s tím, že podobný proces chce prosadit i v krajských organizacích.

Už loni se do centrály přestěhovala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Její zaměstnance ale čekají další změny - necelé dvě stovky z nich, což je téměř třetina celkového stavu, budou v brzké době propuštěny. O část pracovníků přijdou i správy největších národních parků - šumavského a krkonošského.

Ministr Chalupa chce ušetřit až 1,5 miliardy Kč

Ještě před dvěma lety ministerstvo životního prostředí hospodařilo s provozními náklady kolem čtyř miliard korun, letos má k dispozici tři a pokles předpokládá až k 2,5 miliardy.


Tomáš Chalupa
Tomáš Chalupa

Hlubokou analýzou nyní podle Chalupy procházejí agendy všech příspěvkových organizací MŽP, aby se přišlo na případné duplikace. V úvahu připadá například sjednocení některých úkolů CENIA a Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové už začali uvažovat, že zruší některá regionální pracoviště a pozastaví některé vědecké projekty. ČHMÚ ale zároveň upozorňuje, že změny mohou mít dopad na kvalitu dodávaných informací.

Z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) chce ministr vytvořit kontrolní, nikoli povolovací instituci. Inspekce by se také v budoucnosti už neměla zabývat sousedskými spory, které současně řeší obce. „Jak občané, tak naši úředníci řeší na různých pracovištích v podstatě to samé. Týká se to například sběru statistických dat, kdy něco sbírá ČSÚ a něco my. Potom by ale šlo zajistit, aby vše sbírala jedna instituce, ale v celém rozsahu,“ poznamenal ministr.

Státní fond životního prostředí odejde z honosného sídla na Budějovické

Do dvou až tří let by chtěl ministr přestěhovat i Státní fond životního prostředí (SFŽP), který sídlí v moderní kancelářské budově s nejvyšším standardem u metra Budějovická. „Není možné, aby státem řízená organizace sídlila v takto drahém nájmu,“ tvrdí a cenu za pronájem označil za „nehoráznou“.

Státní fond životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí ČR

Fond se ovšem do do centrály sídlící v pražských Vršovicích nevejde. Kam se jeho úředníci přestěhují, bude záležet na vývoji agendy. SFŽP totiž nyní spravuje evropské peníze, národní programy a program Zelená úsporám, přičemž trvání první a třetí agendy je časově ohraničené. Jejich správci proto mají i smlouvy na dobu určitou.

Úředníci jsou bez novin, ušetřilo se na kancelářských potřebách

Vedle nevyhnutelných zásahů do struktury úřadu se MŽP snaží o drobné úspory. Pro zaměstnance hlavní budovy už nekupuje noviny, kancelářské potřeby obstaralo centrálním nákupem za 3,8 milionu na rok místo předpokládaných sedmi milionů. Díky centralizovanému zadání pořídilo telekomunikační služby na tři roky za deset milionů místo předpokládaných 56 milionů. Elektronické tržiště chce nyní spustit i pro malé zakázky.

Video Reportáž Evy Davidové
video

Reportáž Evy Davidové

Protože resort už nedostává peníze na vědu, nechá Chalupa na Výzkumném ústavu vodohospodářském a Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Praze-Průhonicích, zda se uživí z grantů, nebo zaniknou.