Zítra můžeme pozorovat, jak Venuše zakryje Slunce

Praha - Zítra brzy ráno přejde planeta Venuše přes sluneční kotouč. Jedinečný úkaz, kdy planeta zakryje malou část Slunce, se opakuje po 105 nebo 121 letech. Dnes bude přechod viditelný ve Spojených státech. V Evropě, Africe a Asii pak zítra od pěti hodin ráno. U nás bude možné sledovat jen poslední, přibližně třetinu úkazu, v časných ranních hodinách po východu Slunce. To bude v Praze vycházet ve 4 hodiny 54 minut a okamžik úplného výstupu Venuše před slunečním kotoučem nastane v 6:55.

Naposledy v tomto století se Venuše dostane, z pohledu pozemšťana, přesně mezi Slunce a Zemi. „V západní kopuli budeme mít pozorování a zároveň na tomhle prostoru budeme mít přenosné dalekohledy. Musíme být co nejdál, protože tam nad obzorem teprve bude vycházet slunce,“ vysvětlil Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.

Ondřejovská, jinak výsostně vědecká, hvězdárna je jedna z těch, které otevřou brány i veřejnosti. Úkaz bude vidět hned, jakmile se objeví Slunce. Zítra v Česku, před pátou hodinou. Po dvou hodinách pak Venuše znovu zmizí.

Připravují se i profesionální astronomové. Kdysi umožnil tento úkaz jejich předchůdcům, aby spočítali vzdálenost Slunce. Teď na základě něj testují metody, jak objevit nové planety u cizích hvězd. „Něco podobného se dá odladit na přechodu Venuše, který máme jako na dlani,“ podotkl vedoucí Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR Michal Sobotka.