Plzeňský děkan chce za práva bojovat, učitelé se ale nehrnou

Plzeň - Západočeská univerzita (ZČU) ani plzeňská práva nepodají rozklad proti rozhodnutí ministerstva školství, které jim koncem května zakázalo přijímat studenty do prvního ročníku magisterského studia. Právnická fakulta ale zároveň uvedla, že krok ministerstva chápe jako likvidační. Pedagogové sice zatím neodcházejí, někteří se k tomu ale kvůli nejasnému osudu fakulty chystají. Fakulta nyní připravuje dopisy pro více než 400 uchazečů, kteří se hlásili do prvního ročníku magisterského studia, musí také vrátit poplatky za přijímací řízení.

„Rektorka řekla, že rozklad nepodá, a my jsme po analýze dospěli k tom, že je vhodné nepokoušet se podat rozklad ani samostatně jako fakulta. Také proto, aby se ta společenská stránka věci uklidnila,“ uvedl děkan Jan Pauly. Pokud by podle něj podala rozklad fakulta, mohlo by to být právně zpochybněno a pak bylo by nejasné, zda docílila odkladu právní moci.

Děkana zároveň uvedl, že považuje zákaz přijímat studenty za neobvyklý, protože není časově omezen a je bezprecedentní. „Budeme se to ale samozřejmě pokoušet nějakým způsobem zvrátit,“ dodal, ale neuvedl jak. Na fakultě chce proto zůstat minimálně do podzimu a prosadit vlastní koncepci rozvoje: „Pořád to chápu jako likvidaci fakulty a pořád se nechci vzdát, přinejmenším do podzimu, ať se děje, co se děje. Zpracoval jsem koncepci rozvoje a tu hodlám prosadit.“

„Učitelé přímo neodcházejí, žádný úkon k rozvazování pracovního poměru zatím nebyl, ale erozivní vlivy už se ukazují. Někoho, koho jsme měli slíbeného na celý úvazek jako garanta, nám například nechtějí pustit a on se do toho ani nehrne,“ řekl děkan. Podle něj bude tento týden významný pro směřování fakulty. Dnes jedná naposledy v původním složení i akreditační komise, „na níž se má také něco přetřásat“.

Kantoři sice z fakulty neodcházejí, ale nálada na ní není bůhvíjaká. „Signály, že se to někomu nelíbí, už máme. Neumím říct, zda už si hledají místo,“ dodal. O odchodech studentů také Pauly zatím neví, i když někteří už dávali individuální žádosti. Může jít o desítky studentů, ale zatím je nikdo nepřijal, ani pražská práva.

Jasno zatím není ani o přijímání bakalářů

Fakulta navíc neví, zda bude moci přijmout do prvního ročníku nové bakaláře, jichž se na tříletý obor veřejná správa hlásí přes 160 na 100 míst. Ministerstvo školství to počátkem května fakultě zakázalo, ale zároveň prodloužilo akreditaci programu o čtyři roky. ZČU podala rozklad, ministerstvo má odpovědět do 17. června.