Autoři vědeckých publikací obdrželi Hlávkovu cenu

Lužany - Do Lužan na jižním Plzeňsku se dnes sjeli přední čeští akademici. Právě tady proběhlo slavnostní předání cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Ceny se udělují za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Pamětní medaili Josefa Hlávky udělila také nadace při příležitosti životního jubilea spisovatelce Valje Stýblové.

Dvaasedmdesát knižních prací bylo letos předloženo odborné devítičlenné porotě. Půl roku se pak vybíraly ty nejlepší z oblasti společenských věd, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a věd lékařských. Zcela poprvé byly knihy zastoupeny výhradně česky psanými díly. Z původních dvaasedmdesáti publikací vybrala porota šestnáct finalistů. Vůbec nejvíc knih bylo v minulém roce vydáno v oblasti lékařských věd.

Mezi oceněnými nechyběla jedna z předních autorek, a to devadesátiletá Valja Stýblová. Ta vzbudila pozornost svou poslední knihou Mecenáš v obnošené vestě. Vyznamenána tak byla Pamětní medailí Josefa Hlávky. „Čím je člověk starší, tím je mu milejší to ocenění, které samozřejmě je jiného rázu než ta prvotina, když jsem jí kdysi napsala,“ dodala spisovatelka Valja Stýblová.

Vysoko ceněným dílem je pak také kniha Zrození státu…Prvotní civilizace Starého světa. Její autor, historik Petr Charvát, za ní dostal cenu Josefa Hlávky v oblasti společenských věd. „Ocenění cenou Josefa Hlávky je pro mě velice významné, protože se mi a mému oboru dostává uznání. Dostává se nám oběma celospolečenského řekněme zadostiučinění,“ uvedl ke svému úspěchu historik.

V oblasti věd o neživé přírodě přiřkla nadace cenu Petru Pokornému za knihu Neklidné časy Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Publikace podle anotace nabízí překvapivé pohledy na geologicky nedávnou minulost a na historické kořeny současnosti, které formovaly středoevropský prostor.