Se znalostí jazyků zaostáváme

Brusel – Bez jednoho procenta polovina Čechů dokáže hovořit nejméně jedním cizím jazykem. Tím ale nedosahuje ČR průměru Evropské unie, kde jednu cizí řeč konverzačně ovládá 54 procent lidí. Dnes zveřejněné výsledky průzkumu Eurobarometr rovněž ukázaly, že Čechům v tomto směru patří v rámci 27členné unie až 19. místo.

Proti roku 2005 se v Česku podle dat Eurobarometru množství lidí schopných hovořit nejméně jedním cizím jazykem navíc snížilo o 12 procent, což je jeden z největších zaznamenaných poklesů. Větší pokles už byl jen na Slovensku (17 procent), kde ale jednu cizí řeč ovládá 80 procent lidí.

Nejméně dva jazyky kromě mateřštiny v Česku tak, aby byli schopni konverzovat, ovládá 22 procent lidí (průměr v EU je 25 procent) a tři jazyky šest procent (průměr v EU je deset procent). Zatímco v Česku žádnou cizí řečí nehovoří 51 procent lidí, tak průměr v EU dosahuje 46 procent. Například v Lucembursku se to týká pouhých dvou procent obyvatel, zatímco v Maďarsku naopak 65 procent lidí.

Naprostá většina lidí si přitom uvědomuje užitečnost znalosti cizích jazyků, pro 98 procent dotázaných znamená zvládnutí cizích řečí pro jejich děti přínos z hlediska budoucnosti. Eurokomisařka pro vzdělání Andrulla Vassiliuová zdůraznila, že je dobře, že si lidé uvědomují důležitost jazykových znalostí. „Je však třeba také udělat více pro to, aby se výuka a studium jazyků zlepšily,“ zdůraznila.