Erik Best: Zpráva BIS může být klacek na Kalouska

Praha – Zpráva BIS opět kritizuje poměry ve státních podnicích, které má kontrolovat ministerstvo financí. Komentátor Erik Best upozorňuje zejména na neprůhledné propojování firem, za něž nakonec nese odpovědnost ministr financí Miroslav Kalousek. V této souvislosti upozorňuje i na politický rozměr zprávy. „BIS do určité míry pracuje pro pana Nečase proti panu Kalouskovi, protože ta zpráva je klacek na Kalouska,“ řekl Best v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). Bývalý ministr vnitra a člen stálé komise pro kontrolu BIS František Bublan (ČSSD) to z veřejné zprávy zatím tak nevidí, nicméně lépe tu situaci bude moci zhodnotit poté, co poslanci dostanou na stůl tajnou část zprávy BIS.

Erik Best o zprávě BIS

Nedostatky, o nichž BIS hovoří, jsou odpovědností ministra financí Miroslava Kalouska. „Zpráva zmiňuje ČEZ. Kdo za ně odpovídá? Pan Kalousek. Jestli Škoda Praha porušuje zákon? Kdo za to může? Pan Kalousek. ČSA, jestli jsou úplatky nebo jiné nekalosti v ČSA? Kdo za to může? Pan Kalousek.“


Best v OVM nepopírá odpovědnost ministra Kalouska, nicméně formulace ve zprávě BIS mohou ovlivňovat vnitrokoaliční vztahy ve vládě. To připustil i Bublan, který tvrdí, že analytik by se měl umět takovým formulacím vyhnout.

Best o propojování firem

„Já si to tak trochu vykládám jako klacek na pana Kalouska. Protože ve všech případech je nakonec pan Kalousek ten, kdo má státní kontrolu nad těmito firmami.“


Petr Nečas, Miroslav Kalousek a Karolína Peake
Zdroj: isifa/LN
Autor: Ondřej Němec

Lesy ČR jsou zralé na personální změnu

Mezi problémové firmy, o nichž se každoročně zmiňuje BIS, patří Lesy ČR. Vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Peake (LIDEM) se domnívá, že právě vedení Lesů ČR je zralé na personální změnu, o situaci ve firmě bude vláda jednat s manažery i dozorčí radou. „ Kolem Lesů ČR je tolik otazníků, a proto je čas na personální změnu,“ komentovala situaci v Lesích ČR v OVM.

Vláda v červenci přerušila jednání o zprávě z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu v Lesích ČR. K dalšímu jednání o zprávě kontrolorů si kabinet přizve manažery Lesů ČR i členy dozorčí rady. NKÚ při kontrole v Lesích ČR zjistil například porušení zákona u dvou veřejných zakázek. Nelíbilo se mu ani nakládání státní firmy s volnými penězi a za nevýhodné pro stát shledal výměny lesních pozemků v případě Radějovské obory. Lesy ČR závěry kontroly NKÚ již dříve odmítly a podaly trestní oznámení na představitele úřadu Jiřího Kalivodu kvůli jeho výrokům pro média. Lesy tvrdí, že žádné právní předpisy neporušily a postupovaly a postupují v souladu se zákonem a s péčí řádného hospodáře. 

Tam , kde je otevřenost, nemusí zasahovat policie…

Vicepremiérka chce na konci listopadu předložit novou vládní protikorupční strategii na léta 2013 a 2014. Nově by měla obsahovat hlubší analytickou část. Peake v OVM přiznala, že původní protikorupční strategie má slabiny. Jako příklad uvedla elektronické aukce, které už se některým daří obcházet. Peake by se v nové protikorupční strategii ráda vyhnula slovu korupce. „Spíš bych tam použila slovo transparentnost, otevřená státní správa, open government…,“ řekla Peake v OVM.

Podmínky pro podnikání v ČR odrazují zahraniční investory

Erik Best se domnívá, že některé vlivné skupiny se snaží o to, aby v České republice byla situace nepřehledná, pro zahraniční firmy nepříliš příznivá a s nejistým výhledem do budoucnosti. Výsledkem má být odchod zahraničních investorů z České republiky, prodej majetku silným tuzemským finančním skupinám, které jsou navázané na státní zakázky. Tyto vlivné skupiny si pak mezi sebe rozdělí republiku, obává se Best. Bublan k tomu v OVM dodal, že korupce skutečně odrazuje zahraniční investory a zahraniční firmy chtějí odejít. „Korupce funguje nejen mezi státem a firmami, ale i mezi firmami jako takovými,“ vysvětlil Bublan.

Best: Existuje snaha nezlepšovat podnikatelské prostředí

„…Západní firmy budou chtít snížit náklady. A tam, kde jsou potíže - finanční, korupční, legislativní - jako v České republice, budou investice nejdříve odprodány. V tom je problém. Dokonce vidím snahu zhoršit situaci v České republice legislativně, daňově… Určité finanční skupiny, kmotři, chtějí, aby situace tady byla horší, aby západní firmy měly zájem odejít, a ty místní firmy pak převezmou ten majetek. A nejčastěji je to majetek, byznys, který je nějakým způsobem napojen na státní správu (státní zakázky, regulované ceny…). To jsou nejzajímavější investice pro ty skupiny, které tady dělají ty problémy…“


Video Erik Best v OVM o zprávě BIS
video

Erik Best v OVM o zprávě BIS