Metylalkohol se od čistého alkoholu podle chuti nedá rozeznat

Praha - Otrava metylalkoholem se v Česku objevuje velmi zřídka. Při požití tohoto typu alkoholu nemá člověk šanci ho podle chuti rozpoznat. Při otravě metyalkoholem se jako první pomoc podává čistý alkohol, který působí jako protijed. Obsadí totiž vazebná místa v játrech, takže se tam už nemůže odbourávat metanol a tvořit zplodiny, které tělu škodí.

Na severu Moravy zemřeli tři lidé zřejmě na otravu metylalkoholem, další jsou ve vážném stavu v nemocnicích. Postup jejich léčby konzultují lékaři s odborníky z toxikologického informačního střediska v pražské všeobecné fakultní nemocnici. Středisko je v zemi jediné a slouží všem. Odborníci z tohoto střediska řekli, že metylalkohol se po požití přeměňuje v játrech na formaldehyd, kyselinu mravenčí a další metabolity působením enzymu zvaného alkoholhydrogenáza. Enzym působí biotransformaci i u alkoholu, ze kterého ale nevznikají nebezpečné „kyselé“ metabolity. 

Když zplodiny vzniknou, nastane rozvrat vnitřního prostředí těla, acidóza, poškodí se zrakový nerv a tkáně v těle dostávají málo kyslíku. Počáteční příznaky otravy metylalkoholem jsou podobné běžné opilosti. Vážné obtíže, tedy příznaky acidózy, se objeví až za více hodin, většinou za 18 až 24 hodin, interval je delší, když člověk pil i normální alkohol.

 

Postižený může upadnout do bezvědomí či kómatu

Postižený má bolesti hlavy, zvrací, vidí rozmazaně, má rozšířené zornice, zrychleně dýchá, je utlumen, může upadnout do bezvědomí či kómatu. Má křeče, klesne mu tlak, srdce bije zrychleně nebo naopak zpomaleně. Smrt nastává zástavou dýchání, tedy obrnou dýchacího traktu. Vyhlídky pacienta závisejí podle odborníků na tom, jak těžká je acidóza, jak dlouhý byl interval od požití do zahájení léčby a na koncentraci metanolu v krvi. Pokud pacient přežije, může oslepnout, mívá různé nervové projevy, třeba poruchy chůze a výpadky paměti, může ho postihnout parkinsonský třes a ztuhlost. Následky mohou být trvalé. 

Při léčbě se podává alkohol jako protijed. Je-li pacient při vědomí, dostane jako první pomoc panáka. Pak už se dávky přesně propočítávají, aby se udržela hladina alkoholu v krvi jedno až 1,5 promile. Metylalkohol se při této hladině nemůže navázat a tvořit škodlivé metabolity. Odejde z těla močí. Alkohol se podává většinou sondou do žaludku, v některých případech rovnou do žíly. Délka podávání je různá - záleží na hladině metanolu, stavu pacienta a laboratorních výsledcích. U těžkých otrav se dává také hemodialýza, umělá ledvina urychlí očistu krve od metanolu. 

Součástí je podpůrná léčba, která řeší komplikace - sleduje se hladina cukru, protože alkoholová léčba ji snižuje, a je-li potřeba, podává se glukóza. Někdy je nutné napojit pacienta na dýchací přístroj. Na křeče se dává diazepam, oči se chrání před světlem. Pacient je trvale sledován, aby při jakékoli změně na to léčba zareagovala.