Novela posilující ambulantní péči o problémové děti dostala zelenou

Praha – Sněmovna schválila novelu, která má snížit počet dětí ve výchovných zařízeních a posílit ambulantní péči o problémové rodiny. Dolní komora vyhověla doporučení ministra školství Petra Fialy a novelu schválila bez připomínek Senátu. Předlohu teď dostane k podpisu Václav Klaus.

Novela počítá také s tím, že by mohli rodiče ještě pět let žádat o umístění dítěte do diagnostického ústavu kvůli poruchám chování. Vláda původně chtěla tuto možnost zrušit už k letošnímu 1. září. Kabinet také navrhoval omezit na osm týdnů maximální povolenou délku pobytu v diagnostickém ústavu. Poslanci ale zachovali v zákoně současnou praxi kvůli dětem s psychickými poruchami, které nelze za dva měsíce vyšetřit. Delší pobyt by mohlo také povolovat ministerstvo školství, pokud z vážných důvodů nebude možné dítě přemístit jinam.   

Ministerstvo školství k omezování délky pobytu vedla snaha o snížení nákladů na diagnostické ústavy, které se pohybují kolem 520 tisíc korun ročně za dítě, v dětských domovech pak necelých 300 tisíc. Na péči o ohrožené děti jde nyní zhruba sedm miliard ročně, z toho 3,5 miliardy stojí péče v ústavech. 

Péči o zabavená zvířata nebude platit stát

Stát nebude muset obcím platit péči o zabavená týraná zvířata. Rozhodla o tom sněmovna, když nepřijala senátní úpravu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Podle předlohy by mohly úřady zabavit zvířata lidem, kteří je týrají, nebo zakázat krutým chovatelům jejich další držení. I v současnosti je možné zvíře tyranovi odejmout a umístit je do náhradního zařízení. Zvíře však stále zůstává majetkem původního majitele, který si někdy po čase pro zvíře přijde a bere si je zpět. 

Novela se kvůli evropské směrnici podrobně věnuje také kvalifikaci ošetřovatelů a krmičů prasat, kteří by měli být buď poučeni chovatelem, nebo absolvovat školení. Stanovuje požadavky na vzdělání a kvalifikaci lidí, kteří usmrcují zvířata nebo pracují s pokusnými zvířaty. Předloha také upřesňuje požadavky pro udělení povolení k rituálním porážkám zvířat a upravuje ochranu zvířat pro vědecké účely.