Nemuset do školy je dětský sen. Domácí vzdělávání to umožňuje

Praha – Některé děti do školy nechodí, učivo si ale musí osvojit během domácího vzdělávání. Vzdělávání malých školáků doma už v ČR není úplně výjimečné, znalosti touto cestou jich nabývají asi čtyři stovky. Starších dětí už je ale podstatně méně a jejich vyučování stále probíhá jen jako experiment. Ministerstvo školství do konce roku rozhodne, zda i 2. stupeň základní školy bude možné absolvovat doma.

V rodinách se v současné době vzdělává asi 120 dětí z 2. stupně základních škol. Důvody jsou veskrze různé. „Dítě začne mít třeba vzdělávací nebo zdravotní problémy, nebo jde také o rodiny, které často mění místo bydliště,“ jmenuje některé důvody Judita Kapicová z Asociace domácího vzdělávání.

Do školy pak děti chodí většinou jen dvakrát do roka na přezkoušení. A problémy jim domácí vzdělávání nepřináší. Podle ředitelky ZŠ Vrané nad Vltavou Dany Ullwerové zrušila škola za celou dobu, kdy tam domácí vzdělávání probíhá, tuto formu jen u dvou žákyň. „My budeme doporučovat, aby bylo domácí, tedy individuální, vzdělávání zakotveno v naší legislativě,“ předeslala Jitka Altmanová z Národního ústavu pro vzdělávání. Poslední slovo v celé věci leží na ministerstvu školství.