Písmu Comenia Script se oficiálně otevřela cesta do škol

Praha - Písmo Comenia Script podobné tiskacímu mohou školy začít učit místo klasického písma. Ministerstvo novinku po dvouletém ověřování doporučilo jako možnou alternativu. Podle závěrečné zprávy písmo děti baví, vyhovuje například i levákům nebo žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

„Comenia script je velice jednoduché, moderní a praktické písmo, které odráží individuální tendence každého žáka. Ten si tak může písmo přizpůsobit svým potřebám. Zohledňuje například psaní dysgrafiků, leváků či různě handicapovaných, a také žáků bilingvních,“ uvedlo ministerstvo na svém webu.

Na základě těchto závěrů se proto resort rozhodl, že písmo doporučí jako alternativu k běžně užívané psací abecedě. Podmínkou pro školy ale bude souhlas rodičů s výukou včetně upozornění na možné komplikace při přestupu žáka na jinou školu. Škola také bude muset mít vyškoleného pedagoga v metodice výuky psaní tohoto písma.

„Učitelům bude prostřednictvím Národního institutu dalšího vzdělávání ve spolupráci s autorkou písma Radanou Lencovou nabízen akreditovaný vzdělávací kurz zaměřený na didaktiku rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti s využitím písma Comenia script,“ uvedlo ministerstvo.

Takzvané tiskací písmo běžně používají děti například ve Velké Británii, USA, Finsku nebo Dánsku. Právě dotazy rodičů žáků, kteří měli zkušenosti se vzděláváním v zahraničí, byly podnětem pro spuštění pilotního projektu. V Česku se písmo Comenia script začalo ověřovat od září 2010 na 33 vybraných základních školách.