Štědrý den: Větší radost je DÁVAT než BRÁT

Praha - Dnes je Štědrý den, začínají Vánoce. Většina z nás má již nakoupené vánoční dárky a předvánoční shon se mění v klid a pohodu. Pro jiné mohou být ovšem Vánoce velmi tíživým obdobím – lidé bez domova mají totiž jiné starosti, než jaký koupí dárek. Trápí je nejen mrazivé počasí, ale často taky samota. Pro mnohé z nich je dárek už jen to, že mají možnost strávit večer v teple a dostanou teplé jídlo.

Štědrý den je dnes, ať chceme či nechceme, především spojený s dárky. Toto komerční pojetí Vánoc je často terčem kritiky. Nicméně katolický kněz teolog Tomáš Halík považuje za chvályhodné, že lidé si chtějí vzájemně udělat radost. „Problém zůstává tam, kde Vánoce zůstávají u těch materiálních věcí a ztrácí se tak to, co má být hlavním smyslem Vánoc… z lidí má vyzařovat láska a pohoda.“ Lidé se podle Halíka mají učit tomu a mají tomu učit i své děti, že „větší radost dává DÁVAT než BRÁT a že největší radost nastává tehdy, když děláme radost druhým lidem,“ řekl Halík v Událostech ČT.

Teolog Tomáš Halík:

„Pokud někdo umí rozjímat, pak bych doporučil, aby lidé přemýšleli o tom, jehož narození v tyto dny slavíme, čím je pro ně. Jestli ten vztah k Ježíši Nazaretskému zůstává jen na té dětinské úrovni - je to jakési bambino, které dává dárky pod stromeček, anebo jestli tahleta postava s člověkem roste a jestli je pro nás také tím dospělým člověkem, který nebyl pro nás jen učitelem morálky. Ale byl i učitelem lásky, obětavé lásky, nesobecké lásky. A tohle je hodnota, kterou naše společnost velmi potřebuje.“


Čas vánoční přes všechnu komerci, jíž jsou plná média, je pro většinu lidí neodmyslitelně spojen s rodinnou pohodou a klidem a s půlnočními mšemi. Chodí na ně často i ti, kteří nejsou praktikující věřící. Půlnoční se konají v předvečer svátku Narození Páně neboli Božího hodu vánočního. V Praze budou nejen v češtině, ale někde se pro zahraniční návštěvníky mše o půlnoci nebo v jinou hodinu bude konat i v cizím jazyce.

Kam v Praze na půlnoční: Korunujte Vánoce půlnoční mší

  • V katedrále sv. Víta, nejdůležitějším českém svatostánku, mši povede pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka. Pásmo české vánoční hudby začíná již od 23:30 hodin. Také v chrámu Panny Marie Vítězné, místě Pražského Jezulátka, bude půlnoční mše. Česko-anglicky pohovoří duchovní k lidem v závěru Štědrého dne v klášterním kostele sv. Tomáše.
  • Rybova mše o půlnoci bude v kostele sv. Jakuba Staršího na Starém Městě a též U Matěje v Dejvicích v šesté pražské části. Věřící a další zájemci mohou přijít rovněž například do kostela sv. Voršily na Národní ulici v Praze 1 či do sv. Petra a Pavla na Vyšehradě nebo do kostela sv. Prokopa v Braníku ve čtvrtém obvodě.
Hromadné pouštění skořápek
Hromadné pouštění skořápek

O Vánocích zajde do kostela asi třetina lidí

Podle posledního sčítání lidu je v Česku bez náboženské víry víc než tři a půl milionu lidí, skoro pět milionů své vyznání nebo víru v dotazníku neuvedlo. Přesto si ale o Vánocích najde cestu do kostela - na půlnoční mši - asi třetina lidí.

V Česku se taky pravidelně dodržují tradiční vánoční zvyky. Skoro 80 procent lidí má doma adventní věnec, přes 60 procent věší jmelí, skoro v polovině domácností se na Štědrý den rozkrajují jablka a zpívají koledy. A přes deset procent lidí si nosí domů betlémské světlo. 

 

Prahu zalije zvuk zvonů – i těch, které obvykle mlčí

Že jsou Vánoce, poznají lidé v pražských ulicích také díky neobvyklým zvukům shůry. Rozezní se zvony většiny kostelů ve městě včetně těch, které nemají elektromotory a na věže k nim musí stoupat zvoníci. Na Štědrý den a Boží hod uslyší Pražané i šestitunový zvon Marie z věže chrámu Panny Marie před Týnem.

O Vánocích zvoní také samotný třináctitunový Zikmund na pražské katedrále, a to při půlnoční mši. Kromě něj čekají první Vánoce na trojici nových zvonů – Dominika, Marii a Ježíše – které katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava dostala na jaře, aby nahradily zvony zničené během války. Návštěvníci Pražského hradu tak opět uslyší koncert sedmi zvonů.

Video Vánoce tématem Událostí ČT
video

Vánoce tématem Událostí ČT