Na hodiny náboženství chodí desetitisíce dětí

Praha - Výuka náboženství je v českých školách spíš výjimečná. Podle církevních statistik ho má jako nepovinný předmět asi jen 40 000 dětí, což je necelých pět procent všech žáků základních škol. Církev ale sama zřizuje i více než stovku škol, na kterých jsou hodiny náboženství povinné. Navštěvují je tak i děti z nevěřících rodin, případně i jiných vyznání, než je katolické.

Například v pražské základní škole sv. Voršily mají děti na 1. i 2. stupni jednu hodinu týdně. Náboženství se tu vyučuje jako samostatný předmět, na druhém stupni se i známkuje. Chodit na něj musí i děti, které se s vírou potkaly poprvé až ve škole.

Víra se zde ale nabízí jako možná cesta a je jen na dětech, jestli ji přijmou, nebo ne. „Snažíme se zvolit takovou zlatou střední cestu, aby se necítily, že jim něco vnucujeme,“ řekla ČT učitelka náboženství sestra Anděla.

Církevních škol v poslední době přibývá, nejvíce těch mateřských. U necírkevních škol může ředitel otevřít předmět náboženství jen v případě, že se mu přihlásí minimálně sedm žáků.