Menším nemocnicím se nelíbí smlouvy od zaměstnaneckých pojišťoven

Praha - Menší nemocnice odmítají smlouvy od zaměstnaneckých pojišťoven, některé jsou jen na půl roku. Nemocnice chtějí smlouvy na pět let jako od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Aktuální smlouvy s pojišťovnami má navíc stvrzené jen asi třetina nemocnic. Ohrožení péče, před kterým už dřív varovali odboráři a asociace nemocnic, ale nenastalo. Obě strany ctí nepsanou dohodu, že i tam, kde podpisy chybí, běží provoz beze změn jako dosud. V nejistotě tak zůstávají jen ta zařízení, které ještě nemají jasno ohledně rušení lůžek.

„Krize se zaměstnaneckými pojišťovnami trvá. Vyzveme je příští týden, aby alespoň přistoupily na standard, který jsme dohodli s VZP,“ uvedl právník Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) Stanislav Fiala. Problém podle něj je v tom, že zatímco VZP dává všem nemocnicím smlouvy na pět let, jak se na tom dohodla v memorandu s kraji i zástupci AČMN, zaměstnanecké pojišťovny dávají některé smlouvy jen na půl roku. 

Nemocnice se obávají, že bez smlouvy zaniknou. Petice za zachování současné nemocniční sítě podepsalo přes 100 000 občanů. „Návrhy nových smluv rozeslaly členské pojišťovny v průběhu listopadu 2012. Podle jejich zpráv je podepsaná zatím zhruba třetina smluv,“ sdělila tajemnice Svazu zdravotních pojišťoven Vladimíra Těšitelová.

Smlouvy podle Fialy podepisují fakultní nemocnice, možná i některé další velké nemocnice, pokud ale on má informace, nemocnice AČMN je nepodepisují. „Naše doporučení žádné smlouvy nepodepisovat trvá,“ řekl. Zaměstnanecké pojišťovny smlouvy dosud podle memoranda nezměnily, i když vyhlašují, že hodlají postupovat v souladu s VZP. Všem nemocnicím skončily smlouvy 31. prosince 2012.

Podle memoranda mají nemocnice dostat nové smlouvy na pět let k podpisu do konce měsíce. V odbornostech, kde dohoda není, bude smlouva na 18 měsíců, aby byl čas na upřesnění rozsahu péče. Nemocnice zatím mají poskytovat péči v dosavadním rozsahu. LDN dostanou smlouvy na pět let.

Těšitelová bez dalších podrobností uvedla, že smluvní vztah je mezi každou pojišťovnou a každou nemocnicí, svaz není oprávněn o jednotlivých smlouvách podávat informace. „Pojišťovny sdružené ve svazu jasně deklarovaly, že žádná z nemocnic k 1. lednu 2013 nezanikne,“ zdůraznila.

V průběhu roku chtějí zaměstnanecké pojišťovny podle Těšitelové omezit smlouvy o část nepotřebných akutních lůžek nejvýše ve 12 z více než 150 akutních nemocnic. Ani tyto nemocnice prý nezaniknou, pojišťovny jim dál chtějí hradit ambulantní péči typu poliklinik, případně i lůžkovou jednodenní a následnou péči.