Tři králové k vám jdou už 5. ledna

Praha - Svátek Tří králů, který připadá vždy na 6. ledna, předznamenávají už o den dříve první akce a bohoslužby. Ve světě je navíc pro mnoho zemí tento sváteční víkend vrcholem Vánoc.

Tři králové podle legendy přinesli dvanáct dní po narození Ježíšovi dary. Zlato, kadidlo a myrha měly symbolizovat královskou důstojnost, oběť a lidství. V Česku legendu připomíná kolednická tradice a charitativní Tříkrálová sbírka. Pořádající Charita Česká republika tradičně přispěvatelům i koledníkům děkuje koncertem, který také letos přenáší živě Česká televize - v neděli 6. ledna od 18:00 na Jedničce.

Sváteční víkend ale začal už v sobotu, například tříkrálovým koncertem Ať rosa z nebes sestoupí v pražské Malostranské besedě. Redakce časopisu Babylon pořádá tradiční Tříkrálový pochod za monarchii, který vyvrcholí večer předáním Ceny Ferdinanda Dobrotivého. Kardinál Dominik Duka povede odpoledne ve svatovítské katedrále Tříkrálovou bohoslužbu, po níž se vydá průvod tří králů k živému betlému na Loretánském náměstí, kde se pokloní malému Ježískovi a všem přítomným, městu a národu předají své poselství do roku 2013.

6. leden je ale mnohem významnější ve světě než u nás. Svátek Zjevení Páně (Tří králů) je například pro španělsky mluvící země dnem, kdy se rozdávají dárky. A je také vrcholem pravoslavných Vánoc.