Korupce kvete i kvůli politickým stranám, tvrdí vládní strategie

Praha - Vicepremiérka a šéfka vládního protikorupčního výboru Karolína Peake (LIDEM) dnes představila návrh strategie boje s korupcí pro letošní a příští rok. Jádro problému je prý v oblasti fungování politických stran a práce státních orgánů při rozdělování veřejných zakázek. Strategie má deset prioritních úkolů a počítá i s dalšími. Materiál zítra probere vláda. „Po poměrně dlouhém připomínkovém řízení předkládam strategii do vlády takřka bez rozporu,“ řekla Peake v Událostech ČT. Předpokládá proto, že na jednání kabinetu žádné výraznější připomínky od kolegů nebudou.

Vláda materiál projedná dva týdny po široce kritizované amnestii prezidenta Václava Klause, která zastavila stíhání několika významných korupčních kauz. „Pokud se jedná o boj s korupcí, nemůže se jednat o čistě politickou agitaci. Musí to být věc nadstranická, systémová a dlouhodobá,“ zdůraznila Peake. Dokument upozorňuje, že podle studií se ekonomické ztráty pohybují v řádech desítek miliard ročně a omezování korupce je tak jednou z forem rozpočtové odpovědnosti.

Protikorupční priority, které zmiňuje nová strategie:

  • Zákon o úřednících
  • Zákon o střetu zájmů
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Rozkrývání konečných vlastníků
  • Ochrana oznamovatelů trestné činnosti
  • Finanční kontrola a audit
  • Lepší vlastnická politika státu
  • Strategie a metodika veřejného nakupování
  • Zákon o státním zastupitelství
  • Protikorupční program

Strategie obsahuje ještě dalších 39 bodů v pěti různých oblastech. Dosavadní materiál, který nebyl zcela splněn, měl bodů celkem 88. „Byli jsme tedy tentokrát poněkud skromnější. Nicméně bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo splnit vyšší procento,“ komentovala to Peake. 

„Problémem České republiky nejsou nějaké drobné obálky, které občané dávají drobnému úředníkovi, ale zejména velká organizovaná korupce zaměřená na cílené zneužívání veřejných prostředků,“ upozornil Radim Bureš z Transparency International. Součástí protikorupční strategie je proto i zavedení vstupních majetkových přiznání. Příkladů, kdy je značný rozdíl mezi majetkem nabytým před vstupem do politiky a po odchodu z ní, totiž není málo. Jedná se například o záhadu stamilionů, za které si exministr dopravy Aleš Řebíček po odchodu z politiky pořídil mimo jiné fotbalový klub Slavia. Nejasnosti jsou i kolem bývalého hejtmana ČSSD a teď senátora Jaroslava Palase, který si za desítky milionů staví luxusní nemovitost na Bruntálsku.

Radim Bureš, Transparency International:

„Korupci považuje za nejzávažnější problém České republiky 95 procent respondentů a toto číslo v posledních letech rostlo. Jestliže to číslo je tak vysoké, tak přestože se jedná o subjektivní pocit občanů, tak je to závažný důvod, kterému se každá vláda, která cítí odpovědnost, musí patřičným způsobem věnovat.“


„Systémová korupce nabývá podoby organizovaného zločinu,“ varuje materiál s tím, že ale není vhodné hovořit o „prorůstání“ klasického organizovaného zločinu do státní správy. Činnost vedoucí ke zneužívání veřejných prostředků ve vzrůstající míře totiž neorganizují klasičtí zločinci a mafiáni, ale legální podnikatelé ve spojení s vedoucími pracovníky veřejného sektoru. Kvůli údajně zmanipulovaným veřejným zakázkám tak stíhá policie poslance Davida Ratha, na 5 let do vězení má jít za žádost o úplatek při prodeji pozemku poslanec Roman Pekárek.

Zásadní je proto při odhalování intenzivní spolupráce klíčových institucí, tedy policie, státního zastupitelství, Finančního analytického útvaru a finančních úřadů při zajišťování výnosů a vyšetřování praní špinavých peněz. Boj s korupcí se podle strategie musí stát skutečnou politickou prioritou se všemi organizačními a rozpočtovými důsledky. „Názory občanů reálně ovlivňují společenský a politický život a stát a politická reprezentace na ně musí adekvátně reagovat,“ upozorňuje dokument.

Jeroným Tejc (ČSSD), stínový ministr vnitra:

„Je skoro zbytečné vysílat a možná i komentovat vyjádření Karolíny Peake v boji s korupcí, každý ať si udělá názor. To nejzásadnější, co udělala nebo spíše neudělala v boji s korupcí tato vláda, je podpis premiéra pod amnestii.“


ČSSD podle slov Jeronýma Tejce v materiálu postrádá zavedení plošných majetkových přiznání, zpřísnění zákona o střetu zájmů pro politiky prý nic nevyřeší. Prosazuje také zrušení anonymních akcií, nikoli jen jejich regulaci, jak navrhla vláda. Kabinetem chystaný zákon o úřednících podle Tejce k odpolitizování veřejné správy nepovede. Sociální demokraté chtějí zakázat dary politickým stranám od firem a jejich omezení od jednotlivců. „ČSSD velmi ráda neustále vytahuje jako klišé jednotlivá dílčí opatření. Tímto se ještě žádný boj s korupcí nepodařilo vyhrát. Je potřeba, aby byl nadstranický, celospolečenský a trvalý, nikoliv dílčí a hujerský, jak s ním přichází právě opozice,“ reagovala Peake v Událostech.   

Ilustrační foto
Zdroj: isifa/LN
Autor: Viktor Chlad

Čísla z mezinárodních výzkumů a srovnání jsou podle textu tak tristní, že výsledky není možné ignorovat, neboť působí také na potenciální investory ze zahraničí. „Efektivní boj s korupcí tak představuje i prioritu z hlediska ekonomického rozvoje a mezinárodní konkurenceschopnosti,“ upozorňuje dokument.

Video Protikorupční strategie vlády tématem Událostí
video

Protikorupční strategie vlády tématem Událostí