Původ peněz v Zemanově kampani prošetří soud

Praha – Advokát Milan Hulík podal na Miloše Zemana a členy jeho týmu před několika týdny žalobu. Pražský městský soud by se podle něj měl zabývat nesrovnalostmi ve financování Zemanovy kampaně. I kdyby soud Hulíkovu žalobu uznal, na výsledky voleb to nebude mít žádný vliv. V zákoně totiž není stanovena žádná sankce. Nově zvolený prezident navíc už dříve řekl, že původce peněz dohledá.

Zeman podle Hulíka nesplnil svoji povinnost vyplývající ze zákona o volbách. „Byl povinen uvést původ prvních vložených peněz na svůj transparentní účet. Přibližně jde o 6,7 milionu korun, u kterých nebyl uveden jejich původce,“ upozornil Hulík ve Studiu ČT24. V zákoně ale není stanovena žádná sankce. „Soud může pouze vynést rozsudek,“ podotkl Hulík.

Zemanovi a dalším kandidátům nyní poběží lhůta 60 dnů, kdy jsou povinni předložit mandátovému a imunitnímu výboru Senátu veškeré účetnictví týkající se kampaně. Volební výbory musí také dodat informaci, na jaké veřejně prospěšné účely byly poukázány peníze, které v kampani nebyly vyčerpány. „Pokud by tam částka 6,7 milionu nebyla vysvětlena, tak bych žalobu ještě rozšířil,“ dodal k Zemanovu účetnictví Hulík.

Výsledky volby by měly získat oficiální podobu po zasedání Státní volební komise. Ve Sbírce zákonů by se podle Vladimíra Řepky z ministerstva vnitra měly objevit v úterý. Od středy by pak bylo možné zpochybnit volbu u Nejvyššího správního soudu. Stížnost můžou do 5. února podat sami voliči nebo poslanci a senátoři, kteří nominovali některého z kandidátů. Důvodem pro podání stížnosti je takové porušení pravidel stanovených volebním zákonem, které by mohlo ovlivnit výsledek volby prezidenta.

Nejvyšší správní soud musí o všech podaných návrzích rozhodnout do 15 dnů od jejich doručení. Podání návrhu už avizoval aktivista Lukáš Kohout. Chce se domáhat zneplatnění voleb. Argumentuje především dočasným vyřazením Jany Bobošíkové z volby, což považuje za porušení Listiny základních práv a svobod. Dále poukazuje na údajné chyby při delegování zástupců do okrskových volebních komisí.