Vrchní soudy zůstanou i po reformě justice

Praha - Vrchní soudy v Praze a Olomouci budou dál fungovat i po plánovaném zrušení vrchních státních zastupitelství. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) neuvažuje o jejich zrušení, o kterém se v minulosti hovořilo v rámci reformy justice. Blažek upozornil, že změna soustavy soudů by vyžadovala i změnu ústavy: „Ministerstvo spravedlnosti v tuto chvíli změnu ústavy v tomto smyslu nepřipravuje.“

Soustava soudů je v České republice čtyřstupňová - dělí se na okresní, krajské, vrchní a nejvyšší. Obdobně fungují státní zastupitelství. Při plánech na reformu justice se uvažovalo o tom, že by vedle vrchních státních zastupitelství analogicky zanikly i vrchní soudy. „Soustavy nelze srovnávat. Zvítězil názor - a podle mě správný - že si dokážeme představit zachování vrchních soudů, i když nebudou existovat vrchní státní zastupitelství,“ uvedl Blažek.

Se zachováním dvojice vrchních soudů souhlasí i Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Vrchní soudy mají postavení jakýchsi zvláštních apelačních soudů, to znamená, že tam lze v současné době velice těžko uvažovat o jakékoliv změně,“ řekl.

Pražský a olomoucký vrchní soud jsou jedinými instancemi, které rozhodují o řádných opravných prostředcích proti prvostupňovým rozhodnutím krajských soudů - tedy například v kauzách závažných trestných činů nebo ve věcech ochrany osobnosti. Jedním z argumentů proti rušení vrchních soudů byla v minulosti i námitka, že tento krok by zásadním způsobem přetížil soudy nižších stupňů.

Se zrušením pražského i olomouckého vrchního státního zastupitelství počítá nový zákon, který začal vznikat za Blažkova předchůdce Jiřího Pospíšila (ODS) a který má ministr do konce března předložit vládě. Blažek už dříve prohlásil, že zrušení dvojice zastupitelství umožní zjednodušení činnosti žalobců a zároveň zvýší jejich odpovědnost. Na základě zákona má také vzniknout Úřad pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem, který by řídil pověřený náměstek nejvyššího státního zástupce. Účinnost nového zákona lze podle ministra očekávat pravděpodobně od ledna 2015.