Stalking je už tři roky trestný, doplatily na to stovky útočníků

Praha – Za tři roky, kdy spadá nebezpečné pronásledování neboli stalking do výčtu trestných činů, potrestaly soudy 706 provinilců, v 90 případech dokonce odnětím svobody. K hlavním zbraním stalker počítá především mobilní telefon a internet, který mu poskytuje bohatý prostor anonymity. K obtěžování se pronásledovatel bohužel nezřídka vrací.

V prvním roce platnosti legislativní normy, tedy v roce 2010, si soudní trest vyslechlo 83 stalkerů, v roce 2011 už číslo dosahovalo 217 verdiktů a v roce 2012 to bylo oproti předešlému jen o jeden případ méně. Do listopadu 2013 odsoudila justice za stalking 190 lidí. Ženy se podle průzkumů s nebezpečným pronásledováním setkaly zhruba dvakrát častěji – zkušenost má zhruba každá čtvrtá žena a přibližně každý osmý muž.

Podle ředitelky Bílého kruhu bezpečí Petry Vitoušové nebezpečnost a rozšířenost fenoménu předurčují nové technologie. I ty stěžují práci vyšetřovatelům útoků, stejně tak není zcela jednotný právní názor na vymezení dlouhodobosti, kterou musí stalking splňovat, aby byl postižitelný.

Nebezpečné pronásledování rovněž nebývá snadné dokázat, soudy i policie proto radí ukládat každou SMS zprávu či každý email od útočníka. „Pokud si oběť eviduje jednotlivé způsoby pronásledování, dobu, kdy se tak děje, a podobně, může to být poměrně dobrý důkazní materiál,“ zdůrazňuje soudce Tomáš Durdík.