Na části silnic I. třídy se bude od roku 2016 jezdit 110 km/h

Praha - Na části silnic I. třídy by se od ledna 2016 mohla zvýšit rychlost z 90 na 110 kilometrů v hodině. Ministerstvo dopravy v novele zákona o pozemních komunikacích oprášilo původní návrh, podle kterého by vyšší povolená rychlost mohla platit například na silnici z Liberce do Bílého Kostela nebo z Chomutova do Křimova. Novela má usnadnit i povolování veřejně prospěšných staveb a usnadnit odtah vozidel blokujících veřejné komunikace.

Zvýšení rychlosti souvisí s tzv. novým pojetím dálniční sítě. Návrh počítá se zrušením kategorie rychlostních silnic, místo nich budou některé komunikace označené jako „Silnice pro motorová vozidla“ s rychlostí do 110 km/h. Na vybraných úsecích, kde to bezpečnostní situace dovolí, bude rychlost až 130 km/h. Jiné současné rychlostní silnice se naopak převedou do kategorie „Dálnice“.

Zvýšení rychlosti na 110 km/h se má týkat komunikací první třídy, které mají podobné parametry jako dálnice. Jde tedy především o čtyřproudové silnice se svodidly oddělujícími oba jízdní pásy. Rovněž se v daných úsecích nesmí vyskytovat žádné křižovatky nebo autobusové zastávky. Například by tedy měla zrychlit pardubicko-hradecká silnice nebo komunikace spojující Liberec s Bílým Kostelem nad Nisou. Zrychlení podpořil i ředitel dopravní policie Tomáš Lerch: „Na komunikacích, které jsou směrově oddělené, mají de facto veškeré prvky dálnice, nepovažujeme zrychlení na 110 km/h za nebezpečné.“ 

Silnice navržené pro zvýšení rychlosti
Zdroj: ČT24

Obavy z „nového pojetí“: bezdůvodné zpomalení, poplatky

Například u rychlostní silnice R4 do Příbrami a R7 na Slaný se ale rychlost naopak sníží na 110 kilometrů. „Ne zcela vyhovují technickými parametry pro to, abychom je převedli do kategorie dálnice. Z toho důvodu budou převedeny do kategorie silnic pro motorová vozidla,“ uvedl ministr dopravy Antonín Prachař (ANO). V případě R4 jsou důvodem autobusové zastávky u silnice a přechod pro chodce na okraji Prahy. Na R7 zase chybí připojovací pruhy a má nevyhovující povrch. Již když se návrh nového pojetí dálniční sítě poprvé objevil na veřejnosti, kritizovaly ho zejména obce v okolí R4. Podle ministerstva dopravy jsou ale obavy z toho, že tam, kde se dnes bez problémů jezdí 130, začnou lidé za stejnou rychlost záhy dostávat pokuty, liché. V úsecích, které jsou bezpečné, zůstane současná 130kilometrová rychlost, což bude upraveno značkou.

Další obava zazněla od starosty Bílého Kostela nad Nisou Jiřího Formánka. K jeho městu má z Liberce vést silnice pro motorová vozidla I/35 a starosta se obává, že tato jediná použitelná silniční spojnice s krajským městem bude po zrychlení zpoplatněná pro osobní vozidla. „Nemáme jinou možnost dostat se do Liberce než po této rychlostní komunikaci. Takže to naprosto odmítáme,“ podotkl Jiří Formánek. Ačkoli podrobnosti o zpoplatnění zrychlených úseků silnic pro motorová vozidla, popř. zrušení zpoplatnění dosavadních rychlostních silnic vyjmutých z dálniční sítě ministerstvo zatím nemá, Formánek tvrdí, že se zpoplatnění bělokostelecké silnice obává „velmi oprávněně“.

Návrat ke starému plánu

Nové pojetí dálniční sítě, tj. zařazení rychlostních silnic mezi dálnice a zvýšení rychlosti na nových silnicích pro motorová vozidla z původních 90 na 110 kilometrů za hodinu, schválil na 24 úsecích už přechozí kabinet. Zákon ale tehdy prošel ve sněmovně jen prvním čtením. Další proces zastavil pád vlády. Podle zastánců pomůže zvýšení rychlosti na čtyřproudých silnicích k větší plynulosti provozu.