Další kritika za síťová lůžka se snesla na českou psychiatrii

Praha - Síťová lůžka se spolu s dalšími omezovacími prostředky v české psychiatrii stále používají až příliš často, tvrdí zpráva mezinárodního Centra advokacie duševně nemocných (MDAC - Mental Disability Advocacy Center) a české Ligy lidských práv. MDAC přišlo s kritikou Česka kvůli používání klecových lůžek v roce 2003. Přidaly se i další mezinárodní instituce a také autorka knih o Harrym Potterovi Joan Rowlingová. Ministerstva práce a zdravotnictví pak zakázala kovová klecová lůžka používat. Podle MDAC se „klecové síťové postele“ používají dál. Řada psychiatrů ale řadí síťová lůžka mezi spíše humánnější omezovací prostředky.

„Rozdělení mezi kovovými a síťovými variantami klecových lůžek je zcela sémantického charakteru, jestliže obě zbavují lidi jejich osobní svobody a mohou vést ke špatnému zacházení,“ uvádějí autoři ve zprávě. Podle ní lékaři i ošetřovatelé upřednostňují síťová lůžka před dalšími omezovacími prostředky, jako jsou tlumení silnými léky, kurtování či pobyt v izolačních místnostech.

MDAC oslovilo 26 léčeben a psychiatrických oddělení nemocnic. Devět z nich loni v únoru a březnu monitorovací výbor, který tvořili psychiatr, právníci či členové mezinárodních institucí, navštívil. Inspektoři mluvili s lékaři i pacienty. Dvě zařízení návštěvu odmítla, ostatní nereagovala. V roce 2012 se výzkumníci obrátili na 45 ředitelů s dotazem na počet a používání síťových lůžek. Postupovali podle zákona o přístupu k informacím. Od osmi šéfů odpověď nedostali. Podle zprávy MDAC v roce 2012 bylo v 17 zařízeních celkem 120 síťových lůžek.

Využívání síťových lůžek není pouhá zvůle personálu, má pevná pravidla

Řada odborníků z praxe ale význam omezujících prostředků hájí, mnohdy s odkazem na situace, kdy je pacient nebezpečný nejen pro okolí, ale i sám pro sebe. „Existují duševní nemoci, při kterých je člověk zcela mimo kontakt s realitou, a není možné ho nijak jinak ochránit před sebou samým než použitím omezovacího prostředku,“ říká třeba ředitel Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích Martin Hollý.

Navíc doba, po kterou byl pacient v síťovém lůžku umístěn, i důvod jeho použití se musí přesně evidovat. „Není to tak, že si někdo vzpomene a umístí pacienty do tohoto síťového lůžka,“ upozorňuje náměstek ministra zdravotnictví Josef Vymazal. Čísla ukazují, že síťových lůžek ubývá. Nahradit by je mohlo navýšení personálu ve zdravotnických zařízeních, ovšem tato varianta naráží na nedostatek financí.

Video Síťová lůžka terčem kritiky
video

Síťová lůžka terčem kritiky