Duka: Víra není zkostnatělý postoj

Velehrad – Oslav výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se zúčastnilo na třicet tisíc lidí. Mezi poutníky byla také řada věřících z ciziny. Kardinál Dominik Duka při bohoslužbě vyzdvihl hloubku velehradské tradice a jedinečnost díla soluňských bratří. Cyril a Metoděj jsou považováni za patrony kultury a vzdělanosti. Jejich mise položila základy našeho státu. 

Křesťanská mise Cyrila a Metoděje ze Soluně na Velkou Moravu trvala 22 let, celá střední Evropa z ní ale žije už dvanáct století. Věrozvěsti přinesli srozumitelné písmo, jazyk, občanský zákoník, tedy nejen základy víry, ale taky zcela praktické základy státu. „Z pohledu tehdejšího člověka to byl šílený podnik a my z toho podniku žijeme dodnes,“ komentoval kardinál Dominik Duka.

Poutníkům letos víc než kdy jindy přálo počasí, zdravotnickou pomoc vyhledalo jen asi 30 lidí. Velehrad, který se dnes dopoledne zdvacetinásobil, neměl problém ani s dopravou. 

Duka v projevu poukázal na to, že dědictví víry není historicky chráněná památka, ale že víra je stálou formou života. „Víra, jako Boží dar, není sklerotický či zkostnatělý postoj, který bychom mohli nazvat náboženským nebo politickým přesvědčením. Víra, jak nám ukazuje Písmo svaté, velký dar svatého Cyrila a Metoděje Slovanstvu ve srozumitelném jazyce, požaduje poznání a také i svobodný souhlas,“ uvedl. 

Odkaz soluňských věrozvěstů si připomínali lidé ve velkém loni, kdy se slavilo 1150 let od jejich příchodu. Během významného výročí si tehdy poutní mši nenechalo ujít odhadem na 60 tisíc poutníků. Podle Duky loňské oslavy přivedly ke spolupráci křesťanské církve i díky návštěvě ekumenického patriarchy Bartoloměje. 

Do řady moravských muzeí a galerií se lidé mohli podívat zdarma

Protože jsou Cyril a Metoděj hlavními patrony Moravy, řada tamních radnic vyvěsila vlajky s moravskou orlicí. Lidé se navíc mohli podívat do 26 muzeí nebo galerií, a to se slevou nebo zadarmo.

Křesťanská mise věrozvěstů položila ve druhé polovině 9. století na Moravě základy vzniku českého státu. Na Moravu přišli z Byzance na pozvání knížete Rostislava. Přeložili biblické a liturgické texty a upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník a dali mnoho podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství. Cyril zemřel v roce 869 v Římě, Metoděj, který pokřtil českého knížete Bořivoje, zemřel roku 885 a byl pohřben v některém z velkomoravských kostelů. 


Večer lidí dobré vůle vynesl 1,8 milionu korun

Včerejší benefiční koncert Večer lidí dobré vůle na Velehradě vynesl téměř 1,8 milionu korun, podobně jako loni. Lidé během benefice přispívali dárcovskými sms zprávami i finančními dary. Rovným dílem si peníze rozdělí tři neziskové organizace, a to Popálky pomáhající popáleným dětem, občanské sdružení Debra pomáhající lidem s nemocí motýlích křídel a Nadační fond Adiuvare, který založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Graubner bude hlavním celebrantem dnešní slavnostní mše. Kázat k poutníkům bude kardinál Dominik Duka. 

Video Kvasnička: Program je hodně zaměřen na rodiny s dětmi
video

Kvasnička: Program je hodně zaměřen na rodiny s dětmi

Graubner: Věrozvěsti přinesli kulturu - v nejširším slova smyslu