Exposlanci odškodnění za stíhání nedostanou

Praha – Tři bývalí poslanci ODS nemají podle ministerstva spravedlnosti nárok na odškodnění za své trestní stíhání a vazbu. Úřad odkázal na ustanovení, podle kterého nemají nárok na odškodnění lidé, kteří nejsou stíháni proto, že za čin nenesou trestní odpovědnost. Advokát jednoho z poslanců Tomáš Gřivna to však odmítl, není podle něj možné stavět poslance s imunitou na roveň nepříčetným či nezletilým zločincům. Právní zástupci bývalých poslanců Petra Tluchoře, Ivana Fuksy a Marka Šnajdra již podali žaloby, ve kterých se chtějí odškodnění domoci. Tvrdí, že veškerou kontrolu nad osudy jejich klientů mají státní zástupci, kteří nerespektují ani soudní rozhodnutí.

Překážky odškodnění: poslanecká imunita i nepříčetnost?

Ministerstvo se žádostí exposlanců o odškodnění za trestní stíhání zabývalo téměř půl roku. Zamítlo ji na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. „Právo na náhradu škody nemá ten, kdo byl zproštěn obžaloby či jehož trestní stíhání bylo zastaveno jen proto, že není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný,“ oznámil úřad. Mezi lidi, jejichž stíhání je z takového důvodu zastaveno, tak zařadil i poslance chráněné imunitou.

Marek Nespala, advokát Petra Tluchoře: „Utkáme se v otevřeném boji v jednací síni. Jsme hluboce přesvědčení o tom, že zvrácený právní názor ministerstva spravedlnosti nemůže obstát před nezávislým soudem.“


Advokát exposlance Ivana Fuksy Tomáš Gřivna závěr ministerstva spravedlnosti odmítl. Nepovažuje za vhodné srovnávat poslaneckou imunitu s případy, kdy je trestní stíhání zastaveno kvůli nepříčetnosti obviněného nebo pro jeho příliš nízký věk. Spor tím ale nekončí. Exposlanci podali v úterý žaloby o odškodnění, kterými se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 2. Každý z poslanců požaduje zhruba čtyři miliony korun. „Je tam část materiální, jednou z částí je určitě i pobyt ve vazbě, který znamenal ohromný zásah do naší osobní svobody a integrity,“ poznamenal Tluchoř.

Advokáti kritizují ministerstvo i státní zástupce

Již před konečným rozhodnutím kritizovali právníci trojice exposlanců postup ministerstva, které se podle nich zabývalo žádostí příliš dlouho. Podáním žaloby tak nakonec jeho verdikt předešli. Kritizovali však i státní zástupce, kteří prý neberou ohled na nic – ani na zákony. „Trestní řízení je velmi kuriózní v tom, že vyšetřování nekoná policie, ale státní zástupci. A státní zástupci se podle mého názoru navzájem kryjí,“ uvedl advokát Petra Tluchoře Marek Nespala. Žalobci podle něj provedli loni „státní převrat“, když zahájili operaci, po které rezignoval tehdejší premiér Petr Nečas.

Video Exposlanci nemají nárok na odškodné za vazbu
video

Exposlanci nemají nárok na odškodné za vazbu

Marek Nespala ale považuje za problém také pokračování vyšetřování exposlanců. „Trestní stíhání nebylo podle zákona zastaveno, ale běží dál v podobě prověřování. Naši klienti jsou v tuto chvíli pouze sprostými podezřelými,“ řekl. Upozornil, že Nejvyšší soud dvojicí loňských rozhodnutí vyjmul původně obviněnou trojici z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, samotné stíhání však nezastavil. „Trestní stíhání musí zastavit trestní řízení konající státní zástupce. On to neučinil,“ řekl Nespala. Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce přitom před časem kritizoval i vedoucí katedry trestního práva Univerzity Karlovy Jiří Jelínek. „Myslím, že dobrý procesní postup zvolen nebyl,“ poznamenal.

Trestní řízení tak pokračuje prověřováním podezřelých, kterými exposlanci zůstali. Již dříve právníci kritizovali tento postup, při kterém – na rozdíl od trestního stíhání – ani nemají přístup ke spisu. Poslanci proto podali stížnost proti řízení, ale neuspěli. „Nejvyšší státní zastupitelství postup vrchního státního zastupitelství přezkoumalo z pohledu namítaných výhrad a tomuto návrhu nevyhovělo,“ řekl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.