Česku chybí dětský ombudsman. Jako jedné z posledních zemí v Evropě

Praha – Děti v tuzemsku možná budou mít svého ombudsmana. Chce ho prosadit ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Už před dvěma lety to doporučil i příslušný výbor OSN. Česko podle něj patří k posledním čtyřem zemím v Evropě, kde na ochranu a prosazování práv těch nejmenších nedohlíží speciální úřad. Výbor OSN pro práva dítěte mimo jiné kritizoval i to, že péče o děti je v ČR roztříštěná a spadá pod několik resortů.

Podle zprávy ministerstva pro lidská práva se v Česku vždy nedodržuje právo dětí na vzdělání, na vyslyšení u soudu, na život v rodině či na kontakt s rodiči. Česko dlouhodobě čelí kritice, že v kojeneckých ústavech a dětských domovech vyrůstá velký počet chlapců a děvčat. Loni se posílila profesionální pěstounská péče na kratší dobu, dostalo se do ní 250 dětí. Dalších 13 000 dětí žije u pěstounů trvale. Transformace dětských domovů ale nepokročila, uvádí zpráva ministerstva Jiřího Dienstbiera.

Podle ní už v minulých letech autoři upozorňovali na nedostatečné dodržování práv dětí třeba při soudních řízeních. Soudy by měly vyslechnout názor chlapců a děvčat. Mnozí soudci ale nevědí, jak výslech dítěte vést, tak ho raději neprovedou vůbec, píšou autoři.

Roztříštěná je i judikatura, která se týká řízení o výchovu, kontakt s rodičem či výživné. „Dítě má právo podílet se na plné životní úrovni svého rodiče, a nikoliv pouze na té, kterou on sám získá svou výdělečnou činností,“ uvádí zpráva. Víc pozornosti je podle zprávy nutné věnovat rozcházejícím se rodičům, aby rozpad soužití měl co nejmenší dopad na potomky. Autoři poukazují na „značný počet konfliktních rozchodů“ a doporučují rozšíření mediace. Nedodržuje se podle autorů ani právo na vzdělání. Míst ve školkách je málo. Silné populační ročníky se postupně přelijí do škol, takže může nastat problém tam.

Zpráva zmiňuje i to, že se loni obětí „mravnostní kriminality“ stalo 886 dětí pod 15 let. Celkem 732 případů se týkalo pohlavního zneužívání. Autoři uvádějí, že už předchozí výroční zprávy „bezúspěšně upozornily na nízké trestní sazby“ za šíření a výrobu dětské pornografie. Policie a experti poukazují na přibývání činů na internetu.

Podle výboru OSN je důležitý vznik nového institutu, nynější ombudsman nemá dost personálu a financí na to, aby mohl stížnosti dětí řešit. Pokud by měl podle zprávy hájit jejich zájmy, měl by získat i víc pravomocí. Jeho nová role by se pak měla promítnout do zákona.

Ombudsmanka Anna Šabatová: „Já bych se tomu nebránila, kdyby tady vedle veřejné ochránkyně práv působil ještě dětský ombudsman. Myslím si, že by si to Česká republika a české děti zasloužily.“


Prosazování dětských práv má i své odpůrce. Patří k nim třeba exprezident Václav Klaus. Ještě jako hlava státu v jednom z rozhovorů dětská práva označil za zrůdnost, proti které bude bojovat, „co mu ještě síly dají“.