Ministr Němeček: Stát zřejmě vyhrál spor s Diag Human

Praha  Česká republika podle názoru ministerských právníků nejspíš vyhrála letitý spor s Diag Human. Řekl to dnes ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Právníci podle něj text přezkumného rozhodnutí ještě studují a ministerstvo se k němu oficiálně vyjádří v pondělí ráno. Stát původně arbitráž v roce 2008 prohrál a byl odsouzen zaplatit firmě Diag Human osm miliard korun jako náhradu škody. Vláda se tehdy proti rozhodnutí odvolala. 

Zdroj: ISIFA/ČT24/www.diaghuman.eu Autor: Vojtěch Rejl

Spor mezi firmou Diag Human a českým státem se táhne už devatenáct let – teď se zdá, že by tahanice o odškodné za nerealizovanou státní zakázku na obchod s krevní plazmou mohla skončit. „Podle ministerských právníků je to vítězství České republiky, text ještě zkoumají,“ řekl ministr Němeček.

Firma Diag Human ale mezitím přišla s oznámením, že obdržela usnesení o výsledku arbitráže z roku 2008 – de facto s opačným výsledkem. Diag tvrdí, že aktuální výsledek přezkumu „nepozměňuje ani neodkládá konečný rozhodčí nález, a ten proto nabyl právní moci“. Proti platnosti rozhodčího nálezu z roku 2008 již neexistují opravné prostředky. Ukončením přezkumného řízení se navíc údajně odstranila překážka, kterou zahraniční soudy zdůvodňovaly zamítnutí vykonatelnosti výsledku arbitráže.

V srpnu 2008 Česko prohrálo arbitráž s Diag Human a bylo odsouzeno zaplatit 8,33 miliardy korun jako náhradu škody a úroky ke konci července 2007. Diag Human původně po státu požadovala 14 miliard. Vláda proto rozhodla se proti výsledku arbitráže odvolat. O přezkumu nálezu rozhodoval tříčlenný senát.

Diag Human se kvůli svým finančním nárokům začala v roce 2011 obracet na soudy v zahraničí. Řízení zahájila před soudy v USA, Lucembursku, Británii, Rakousku, Švýcarsku a Francii, v posledních čtyřech však neuspěla. Například francouzský soud se přiklonil k právnímu názoru Prahy, že Diag Human nemůže na ČR vymáhat v exekuci více než osm miliard korun, které byly firmě přiznány v arbitráži, protože daný rozhodčí nález není pravomocný.