Kauza Diag Human nekončí: Oba aktéři chtějí jít ještě k soudu

Praha  Česko nevyplatí společnosti Diag Human ani korunu, ujistil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Podle něj bude Česko naopak po společnosti vymáhat peníze, které kvůli dlouholetému sporu zaplatilo za právníky, a to cca 30 milionů korun. Na soud se chce znovu obrátit i firma. Ta stále trvá na tom, že má v souvislosti se zmařeným obchodem s krevní plazmou nárok na 11 miliard korun.

Zdroj: ISIFA/ČT24/www.diaghuman.eu Autor: Vojtěch Rejl

Diag Human po Česku požaduje 11 miliard za zmařený obchod s krevní plazmou a argumentuje nálezem z roku 2008, podle kterého má na odškodnění nárok. Jenže ministerstvo tvrdí, že podle nedávného nálezu arbitrů je rozhodující verdikt z roku 2002 a to, co se odehrálo po něm, je neplatné. Tehdy rozhodčí senát určil, že má Česko společnosti zaplatit 326 milionů korun za poškození dobrého jména, což stát učinil.

Svatopluk Němeček (CSSD) ministr zdravotnictví:

„Výsledek je jasný a je příznivý pro Českou republiku. Rozhodčí řízení, které se táhlo 18 let, končí. Česká republika toto rozhodčí řízení vyhrála, veškeré nároky firmy jsou neplatné a stát firmě Diag Human již nevyplatí ani korunu.“


V srpnu 2008 Česko prohrálo arbitráž s Diag Human a mělo zaplatit 8,33 miliardy korun jako náhradu škody a úroky ke konci července 2007. Diag Human původně po státu požadoval 14 miliard. Vláda se rozhodla proti výsledku arbitráže odvolat. O přezkumu nálezu rozhodoval tříčlenný senát. „Rozhodčí řízení skončilo ve své přezkumné fázi, aniž zamítlo žalobu Diag Human, nebo změnilo výrok nálezu ze 4. srpna 2008. Tento nález nepřestal právně existovat jen proto, že s ním neúspěšná strana sporu nesouhlasí. Je pravomocný a vykonatelný. Rozhodci měli možnost ten nález z roku 2008 změnit tak, že se diagu nepřiznává ani koruna, to ale neudělali,“ uvedl zástupce Diag Human Jan Kalvoda

Jan Kalvoda, právní zástupce Diag Human:

„Rozsudek z roku 2008 může být zrušen dvěma způsoby: buď v přezkumném řízení, které ale v pátek právně skončilo, aniž by bylo zrušeno, nebo rozhodnutím soudu. Návrh na to nebyl ještě ani podán a lhůta už uplynula. Čili nález je platný a pravomocný.“


Video Kauza Diag Human nekončí: Oba aktéři chtějí jít ještě k soudu
video

Kauza Diag Human nekončí: Oba aktéři chtějí jít ještě k soudu

Rozhodci podle kanceláře zastavili řízení na základě chybného předpokladu, že částečný rozhodčí nález z roku 2002 je nálezem konečným. To je podle kanceláře úvaha „právně vadná“. Se svými nároky se chce Diag Human obrátit na exekuční soudy v zahraničí. Na které konkrétně Kalvoda neupřesnil, jasněji by podle něj mělo být do několika týdnů.„Víte, když mi někdo uloží povinnost zaplatit, tak říct , že je to nicotné to nestačí, to musí říct nějaká autorita, soud, v našem případě exekuční soud,“ komentoval Kalvoda.

Tomáš Sokol, advokát:

„Diag Human má zřejmě za to, že se jim v zahraničí podaří něco, co se u nás nepodařilo, to znamená prokázat, že jim existuje nějaký nárok. Moc tomu nevěřím. Ostatně, už se o to druhá strana pokusila, a to s výsledkem, který bych považoval za fiasko.“


Zatímco firma hraje o miliardy, Česko po ní chce vymoci miliony za služby právníků 

Diag Human se kvůli svým finančním nárokům začal v roce 2011 obracet na soudy v zahraničí. Řízení zahájila před soudy v USA, Lucembursku, Británii, Rakousku, Švýcarsku a Francii, v posledních čtyřech však neuspěla. Například francouzský soud se přiklonil k právnímu názoru Prahy, že Diag Human nemůže na ČR vymáhat v exekuci více než osm miliard korun, které byly firmě přiznány v arbitráži, protože daný rozhodčí nález není pravomocný. 

Kalvoda: Právní argumenty mluví jednoznačně pro nás:

„Jediným důvodem, proč jsme u předchozích soudů neuspěli, byla okolnost, že rozhodčí řízení nebylo ještě ukončeno. To skončilo v pátek. Právní argumenty i princip spravedlnosti mluví jednoznačně pro nás.“


Kotrys: Po firmě teď budeme vymáhat náklady na zahraniční advokáty

Diag Human se také v minulosti neúspěšně snažil o exekuci řady českých uměleckých děl vystavovaných v cizině.  Stát chce začít náklady za exekuční soudní spory vymáhat. „Od roku 2011 čelíme několika pokusům firmy Diag Human exekuovat český majetek v zahraničí. Dosud jsme všechny spory vyhráli. Platili jsme advokáty u zahraničních soudů, náklady jsou v desítkách milionů korun. Tuto částku teď budeme po Diag Human vymáhat,“ uvedl náměstek pro ekonomiku David Kotrys. „Očekáváme, že můžeme zpět vysoudit 25 až 30 milionů,“ dodal náměstek. 

Diag Human: Pochybujeme o nestrannosti rozhodců

Firma Diag Human vyslovila pochybnosti o nestrannosti rozhodců. Nebude prý o jejich motivech spekulovat, jen připomíná, že všichni prý byli v rozporu se zákonem osobně vybráni a jmenováni žalovanou stranou. „Společnost Diag Human má důvody předpokládat, že zahraniční exekuční soudy budou v této otázce senzitivnější než soudy české, a proto předloží otázku vykonatelnosti nálezu cizím jurisdikcím,“ shrnul svůj další postup Diag Human. 

Námitku Diagu advokát Sokol ostře odmítl. „Strana Diag Human delegovala svého rozhodce, který později rezignoval. Toho dalšího rozhodce stanovil soud, nikoliv stát. Domnívám se, že o žádnou podjatost nejde, ostatně žádná ani nebyla formálně namítána,“ reagoval. 

Celý spor rozpoutala společnost kvůli dopisu exministra zdravotnictví Bojara, který ji označil jako nevěrohodnou pro zakázku na dodávky krevní plazmy. Firmu tehdy vlastnil Čechošvýcar Josef Šťáva, který byl v některých zemích vyšetřovaný kvůli nezákonným obchodům, ale nakonec byl všech obvinění zbaven.