Justice má 15 nových soudců. Zeman věří, že přispějí ke zrychlení soudů

Praha – Jmenování z rukou prezidenta Miloše Zemana si převzalo na Pražském hradě 15 soudců obecných soudů včetně experta na správní právo Filipa Dienstbiera, který zamíří k Nejvyššímu správnímu soudu. Většina z nich nahradí soudce, kteří za poslední čtvrtletí odešli z justice. Nastupujete do ní ve velmi nelehkém stavu, poznamenal prezident při krátkém proslovu, při němž za největší bolest justice označil délku soudních řízení.

Čtyři nově jmenovaní zamíří na okresní soudy spadající pod ústecký krajský soud, tři přijdou do obvodu Krajského soudu v Brně, po dvou posilách dostanou soudy spadající pod ostravský, královéhradecký a středočeský krajský soud. Zbývající nováček se stane soudcem Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V patnáctičlenné skupině výrazně převažují takzvaní kandidáti z jiné právní praxe, kterými mohou být například dosavadní podnikoví právníci či advokáti. Justiční čekatelé jsou ve skupině pouze tři. „Za stávající situace je soudců spíše málo nežli hodně. Jsme rádi, že jsou další jmenování,“ uvedl pro ČT viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad, podle něhož narostl objem práce.

Podle jeho slov by část agendy, která se na soudy valí, mohla spadnout na jiné státní orgány. Jmenoval třeba množstevní spory týkající se úvěrů nebo spory z pojistného. Například v opatrovnickém řízení by také mohli více fungovat smírci, podotkl.

Zeman vyslovil přání rychlejších soudů

„To je podle mého názoru největší bolest naší justice - délka soudních řízení,“ prohlásil prezident po krátké gratulaci novým soudcům. Zmínil nedávné přijetí zákona o rychlých soudech v USA, který stanovuje, že od zahájení soudního řízení do jeho konce nesmí uplynout více než 100 dní. „Jaká to krása,“ poznamenal Zeman. Věří, že i díky činnosti čerstvě jmenovaných reprezentantů justice se podaří zrychlit soudní řízení.

Soudcovský slib:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“