Pojišťovny se dostanou do evidence obyvatel, mají se tak snížit dluhy

Praha – Lidí, které například při nástupu do důchodu čeká nepříjemné překvapení v podobě exekuce kvůli dluhu vůči zdravotní pojišťovně, ubude. Zdravotní pojišťovny dostanou právo – a tím i povinnost – nahlížet v případě, že nemohou svého klienta nalézt na jím uvedené adrese, nahlédnout do centrální evidence obyvatel. Z ní se mohou dozvědět o změně adresy nebo získat kontakt na příbuzné, kteří mohou adresu upřesnit. Změnu navrhla ombudsmanka Anna Šabatová, schválilo ministerstvo zdravotnictví a nyní ji projedná vláda. Pojišťovny nicméně vzkázaly, že o pravomoc nestojí a nechtějí „žehlit“ opomenutí svých klientů.

Změna pravomocí zdravotních pojišťoven podle ombudsmanky Anny Šabatové znamená, že má člověk, který zapomene ohlásit změnu své adresy, a potom z nějakého důvodu dluží na pojistném, větší šanci se o dluhu dozvědět dříve, než dluh naroste do astronomických rozměrů. Pojišťovna může dnes po nedoručení zásilky prohlásit člověka za nedohledatelného a určit mu tzv. opatrovníka. Nově ale bude muset ještě po „nezvěstném“ pátrat v centrální evidenci obyvatel. Do ní dosud pojišťovny neměly přístup. „Je to ochranné opatření. Pojišťovna by se stejně jako jiné orgány, které vedou řízení s nějakými lidmi, pouze měla dozvědět novou adresu,“ zdůraznila Anna Šabatová. Mohou k tomu posloužit například kontakty na příbuzné, kteří mohou pojišťovny odkázat na novou adresu dlužníka.

Anna Šabatová o změně adresy:

„Každý má povinnost jako účastník pojištění změnu adresy nahlásit. Lidé si to neuvědomují, obvykle o té povinnosti nevědí, někdy na to zapomenou. Pak jsou nedohledatelní, může běžet řízení, mohou jim narůstat dluhy. Pak se to někde podaří zjistit a oni mají vysoký dluh, o kterém nevědí.“


Deník Mladá fronta DNES, který o možnosti pojišťoven nahlížet do evidence obyvatel informoval jako první, upozornil, že pojišťovny o nové právo nestojí. Dohledávání osob domněle neznámého pobytu totiž bude nově povinné, pojišťovny tak musí „žehlit“ pochybení lidí, kteří změnu adresy neohlásí. To je přitom povinné. „Nemám k tomu co říct jiného, než že tuto pravomoc skutečně nepotřebujeme,“ řekl deníku mluvčí VZP Oldřich Tichý. Podobně na návrh ombdusmanky reagoval i mluvčí OZP Mario Böhme. Zpřístupnění evidence obyvatel zdravotním pojišťovnám kritizují také právní experti, podle kterých není možné informace o dluzích doručit příbuzným, protože bývají určeny do vlastních rukou.

Anna Šabatová však míní, že jde o vhodné opatření a odpor vůči němu přichází pouze proto, že současný stav je pro pojišťovny snazší. Pojišťovny se podle ombudsmanky v evidenci nedostanou k jiným údajům o příbuzných svých klientů než jménu a adrese a současně se zvýší ochrana lidí dlužících na pojistném. Je přesvědčena, že se tomu pojišťovny nebudou vyhýbat. „Obdobně judikoval u jiných orgánů Ústavní soud, že než je osoba prohlášena za neznámého pobytu, tak se orgán musí pokusit zjistit z evidence, jestli není jednoduché zjistit, kde člověk je,“ upozornila. Dodala, že do evidence obyvatel mohou (musí) v obdobných případech nahlížet i orgány sociálního zabezpečení, soudy nebo Český telekomunikační úřad. Anna Šabatová dodala, že bez přístupu k centrální evidenci obyvatel je člověk, který pojišťovně neohlásí změnu adresy, takřka nedohledatelný. „To byste si museli najmout detektivní kancelář,“ uzavřela ombudsmanka.