NSS: Ministerstvo mělo vydat seznam lidí s občanstvím díky výjimce

Brno – Ministerstvo vnitra chybovalo, když s odkazem na ochranu osobních údajů odmítlo bývalému novináři Tomáši Němečkovi vydat seznam osob, které získaly české občanství na základě výjimky. Rozhodl tak Nejvyšší správní soud, na který se Němeček obrátil s kasační stížností, když neuspěl u městského soudu. Ministerstvo se proto bude muset zabývat žádostí znovu.

České státní občanství současně s příslušností k jinému státu mohou na základě výjimky získat například sportovci z cizích zemí, kteří pak na základě něj mohou reprezentovat Českou republiku. Němeček chtěl vědět, kdo takto občanství získal. Ministerstvo vnitra se musí jeho žádostí – již původně zamítlo – znovu zabývat. NSS rozhodl, že u občanství získaného na základě udělení výjimky je přiměřený takový zásah do soukromí, který informuje o způsobu nabytí občanství, řekla soudkyně Lenka Kaniová. „Pokud někdo žádá o udělení státního občanství na základě výjimky, vstupuje do veřejné sféry a měl by počítat s tím, že bude muset strpět zásah do svého soukromí,“ dodala.

Stěžovatel původně podal žalobu k Městskému soudu v Praze. Namítal v ní, že zveřejnění „VIP občanství“ může daným osobám způsobit jen zcela nepatrnou újmu, nad níž převažuje zájem na zajištění transparentnosti a předvídatelnosti rozhodování státní správy v těchto záležitostech. Soud však žalobu zamítl. „Rozhodnutí odůvodnil tím, že právo na informace je limitováno zákonem o ochraně osobních údajů a že zájem na dostatečném penzu informací o činnosti veřejné správy nemůže převážit zájem na ochraně osobních údajů,“ sdělila mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová. NSS však rozsudek zrušil a věc vrátil ministerstvu.