Beskydy, jižní Morava a České středohoří - oblasti nebezpečí sesuvů půdy

Praha – Po silných deštích se v minulých dnech na několika místech na Břeclavsku uvolnil svah. Jihomoravský hejtman Michal Hašek kvůli tomu v postižených obcích vyhlásil stav nebezpečí. Podle geologa Václava Cílka hrozí sesuvy vždy, když silně zaprší. Jižní Morava ale patří mezi nejohroženější místa v Česku: dále to je oblast Beskyd a také Českého středohoří. Tam se nedávno uvolnila gigantická masa zeminy a zasypala rozestavěnou dálnici D8.

Česká geologická služba provozuje registr svahových nestabilit, který je dostupný na internetu. „Když se na tu mapu podíváte, tak zjistíte, že těch sesuvů jsou stovky až tisíce,“ uvedl Cílek v Událostech, komentářích.  

V minulých dnech došlo k sesuvům v Dolních Věstonicích, Bulharech nebo Strachotíně. Právě v oblasti Věstonic pracoval Cílek před dvaceti lety: „Tehdy jsme publikovali studii, že ve svahu nad Dolními Věstonicemi se začaly vytvářet závrty ve spraši. Spraš je prosedavá zemina – má porozitu zhruba 50 procent –, takže jakmile se do toho dostane voda, tak se začne hroutit struktura,“ vysvětluje geolog.  

Krátce nato prý byli v oblasti i jeskyňáři a objevili poměrně rozsáhlý jeskynní systém, vyvinutý na puklinách ve spraši. „Ono je to tak, že když je sucho, tak ta spraš rozpraská, pak přijdou velké deště, voda začíná po těch puklinách prosakovat dolů, spraš se bortí a dochází k nestabilitě celých svahů. Takže pro mě současné události z Břeclavska nejsou zas takovým překvapením,“ dodal Cílek.  


Na jižní Moravě teď probíhají sanační práce, které mají dalším sesuvům zabránit. Jinde je to ale podle geologa velice obtížné: „Velký problém je, pokud je ten sesuv opravdu hluboko založený. V Českém Středohoří máme sesuvy, které mají bázi 50 nebo 60 metrů hluboko, tam už žádný pilot nepomůže. Pomůže dobré vedení vody, pomůže zalesnění – na některých místech se dá dělat celá řada opatření na zmírnění rizik, ale na jiných ne,“ konstatuje Cílek. 

Video Geolog Václav Cílek: Sesuvů jsou u nás stovky
video

Geolog Václav Cílek: Sesuvů jsou u nás stovky

Pokud mají lidé svůj dům postavený pod svahem a bojí se sesuvů půdy, tak je dobré svah pravidelně pozorovat. „Pokud jsme v terénu, tak se ptáme vlastníků, co tam viděli, protože to pomůže si udělat celkový obrázek. Můžou sledovat opad, jinde třeba drobný zátrh nebo se někde naklání vegetace. Potom na to upozorní odborníky,“ uvedl ve Studiu 6 geotechnik Jan Valenta.  

Ve většině podobných případů je hlavním spouštěcím momentem podzemní voda: „Snažil bych strhnout nějak hladinu spodní vody: např. ze studní čerpat velké množství vody, aby došlo k zaklesnutí vody, a tím dojde ke stabilizaci svahu,“ dodal Valenta.