Blaník připadne církvi, státní lesy souhlasí s vydáním

Louňovice pod Blaníkem (Benešovsko) – Až bude české zemi nejhůře, vyjede svatováclavské vojsko na církevní pozemky. Lesy ČR se totiž dohodly s Arcibiskupstvím pražským o vydání 630 hektarů pozemků v blízkosti Louňovic pod Blaníkem včetně mytické hory, poukázal deník Právo. Dohodu musí ještě schválit Státní pozemkový úřad, zřejmě se proti ní nepostaví.

Lesy ČR podepsaly s Arcibiskupstvím pražským dohodu o vydání blanických pozemků v druhé polovině září. Změnu vlastníka 92 pozemků v okolí Blaníku by ale turisté neměli poznat. Jde o chráněnou krajinnou oblast, což omezuje lesní hospodaření i spravování budov. Arcibiskupství přitom ubezpečuje, že žádné zásahy do přírody nebo turistického ruchu na Blaníku nechystá. „Lesní správa arcibiskupství se bude snažit sladit zájmy ochrany přírody, rekreace, člověka, myslivosti, vodohospodářské, ale také ekonomické zájmy,“ uvedl mluvčí Pražského arcibiskupství Aleš Pištora.

Církvi nebude patřit malý pozemek na samotném vrcholu Velkého Blaníku, kde stojí rozhledna. Ta patří městysu Louňovice a pozemek je státních lesů, kterým také zůstane vzhledem k tomu, že restituční zákon neumožňuje vydávat půdu, kde stojí zkolaudovaná stavba. Louňovice, které prosperují i díky turistickému zájmu o mytickou horu, chtějí s arcibiskupstvím jednat o spolupráci, až se stane faktickým majitelem pozemků. „Co se týká přístupových cest, doufám, že se dohodneme, protože lesy jako takové jsou přístupné,“ řekla starostka Louňovic Růžena Kučerová. Otázkou mohou být podmínky pronájmu parkoviště, které Louňovice na Blaníku provozují. Mluvčí arcibiskupství zdůraznil, že s obecním podnikáním nebude mít církev problém.

CÍRKEVNÍ RESTITUCE

Vrácení nemovitého majetku. Podle zákona by jeho hodnota měla být zhruba 75 miliard korun. Církve už podaly 5 600 žádostí, ve kterých nárokují 116 000 pozemků a skoro 1 900 staveb.

Finanční náhrady. Stát církvím v příštích třiceti letech vyplatí 59 miliard korun navýšených o inflaci. Tyto peníze představují náhradu za majetek, který už vydat nelze (církve nemají například nárok na majetek obcí a měst, jako jsou nemocnice, školy apod., i když jim tyto nemovitosti v minulosti patřily). První dvě miliardy z náhrad už církve inkasovaly.

Snížení státních příspěvků. V příštích sedmnácti letech se bude paralelně s výplatou náhrad snižovat příspěvek na podporu činnosti, který dnes stát církvím vyplácí. V současnosti činí asi 1,5 miliardy korun ročně.