Zdravotní karty by praktickému lékaři měl nově doručit sám pacient

Praha Nahlédnout do zdravotnické dokumentace i bez souhlasu pacienta. Takovou pravomoc chce mít Česká lékařská komora při řešení stížností na lékaře. Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s podmínkou, že nebudou ohroženy pacientovy osobní údaje. Zpřesnit by se měla také pravidla pro předávání lékařských zpráv. V současnosti totiž není jasné, jestli je lékaři mohou pacientům dát do ruky, nebo je mají kolegům přeposílat.

Zdravotní karta se začíná psát už od narození, další záznamy pak do ní přibývají v průběhu celého života. Zdravotní karta není jen vizitkou zdravotní kondice pacienta, ale obsahuje i důvěrné informace a osobní údaje. Jakákoliv manipulace s ní má proto jasně daná pravidla. Originál patří praktickému lékaři. Pacientovi ho ale musí na vyžádání zpřístupnit. „Pacient si může dělat kopie, opisy, výpisy, může do ní nahlížet,“ upřesnila praktická lékařka Martina Zajíčková.

Nahlížet do dokumentace pacientů i bez jejich vědomí chce i lékařská komora, a to při šetření stížností na doktory. „V případě odborného pochybení je to jediný materiál, který se dá vyšetřovat,“ zdůvodnil Michal Sojka z České lékařské komory. Ministerstvo není proti. „Ale jenom v rozsahu zákonné kompetence české lékařské komory,“ upozornila náměstkyně ministra zdravotnictví pro legislativu Lenka Teska Arnoštová.

Ministerstvo i komora navíc chtějí zpřesnit, kdo a jak má zprávy o vyšetřeních do pacientovy dokumentace doplňovat. Dnes je totiž podle zákona má předávat lékař lékaři. Není ale řečeno jak a karty jsou tak často nekompletní. „Pacient potom neví, jestli jeho dokumentace byla, nebo nebyla předána lékaři, je v tom chaos,“ vysvětlil Sojka.

Nově by tak zákon jasně stanovil, že může jít přes pacienta, jde například o lékařské zprávy od specialistů nebo z nemocničních ambulancí. Tyto přílohy by si pacienti do zdravotní karty měli doručovat sami, stejně jako propouštěcí protokol po hospitalizaci. Podle komory by tak lékařům ubylo administrativy. Praktičtí lékaři ale upozorňují, že už teď má řada pacientů s doručováním zpráv problém a kontroly nad zprávami může řada z nich zneužít. „Nechat tu zodpovědnost jen na nich může být nebezpečné. Například já nevím o tom, že pacient je léčen na psychiatrii, a věřte mi, že v ordinaci se může tvářit jako naprosto normální pacient bez psychického problému,“ poukázal na problém nového systému předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák.

To, jestli je pacient schopen zprávu předat dál, by měl podle ministerstva zdravotnictví vždy odhadnout daný lékař. A v opačném případě má v zákoně stále i druhou možnost – zprávu kolegovi sám přeposlat.