Ministerstvo chce v občanském zákoníku změnit 12 paragrafů

Praha – Občanský zákoník by mohl projít změnou 12 paragrafů. Navrhuje to ministerstvo spravedlnosti, které si ale původně přestavovalo výrazně větší novelizaci. Ta ale narazila na mnoho odpůrců. Změnit by se tak nyní měl například zákon týkající se zařízení pro okamžitou pomoc ohroženým dětem Klokánek.

„Jde především o oblasti, které mohou výrazně omezit, znepříjemnit či nevratně změnit život lidí, kterých se povinnosti, plynoucí z nového občanského zákoníku, přímo dotýkají,“ uvedl k chystaným změnám první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. Právě jeho tým připravoval rozsáhlou novelizaci občanského zákoníku.

Ministerstvo chce mimo jiné změnit zákon, který omezuje dobu pobytu v Klokánku či podobném domově pro okamžitou pomoc na půl roku. Vyřešit by se měl i problém předkupního práva u spoluvlastnického podílu. Podle nynější normy se do spoluvlastněného domku či bytu může nastěhovat zcela cizí člověk, aniž by to ostatní spoluvlastníci mohli ovlivnit.

Ministerstvo také chce, aby požadavek na plné moci ve formě notářské listiny neúnosně nezatěžoval podnikatele. „Vyjasnit by se měly i případy tzv. patologicko-anatomických pitev, ověřujících lékařské diagnózy, neboť podle některých výkladů, například České lékařské komory, současná právní úprava vedení takových typů pitev může bránit,“ dodal Pelikán. Ministerstvo spravedlnosti materiál v nejbližší době předá k mezirezortnímu připomínkovému řízení.

Původní rozsáhlou novelizaci občanského zákoníku kritizovalo například kolegium při Ústavu státu a práva nebo Česká advokátní komora. Komora už dříve uvedla, že by chystaná novela měla mít pouze technický charakter a měla by odstranit jen ty nedostatky, které nelze překlenout rozumem či nahradit výkladem, a které vyžadují okamžitý zásah. Zasahování do koncepčních řešení a do ducha zákona není dle komory žádoucí.