Soud vyslyšel obce, ministerstvo musí zrušit plán péče o Šumavu

Praha Pražský městský soud nařídil ministerstvu životního prostředí, aby zrušilo plán péče o šumavský národní park na léta 2014 až 2017. Několik obcí se na něj obrátilo s žalobou, v níž si mimo jiné stěžují, že plán ministerstva jim brání v rozvoji a omezuje obyvatele parku. Resort Richarda Brabce zatím o rozhodnutí informován nebyl, může proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Plán péče určuje kroky pro ochranu ekosystémů, rostlin a živočichů. Stejně tak se podle něj pečuje o les nebo vzhled krajiny, řídí se jím podmínky pro dopravu, turistiku a hospodaření na území parku. Pokud jde o plán na léta 2014 až 2017, soud dospěl k závěru, že sepsáním protokolu o jeho schválení ministerstvo nezákonně zasáhlo do práv žalobců. Uvedený protokol tedy musí ministerstvo zrušit, informovat dotčené obce a kraje a následně napadený plán odstranit z Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny. Ministerstvo má rovněž obcím, které podaly žalobu, zaplatil náklady řízení ve výši zhruba 56 tisíc korun.

Brabcův úřad už dříve uvedl, že ohledně Plánu péče k NP Šumava byl jeho postup v souladu se zákonem. Starosta Modravy Antonín Schubert tvrdí, že ministerstvo změnilo původní dohody s obcemi. Pod žalobu se podepsali s Modravou ještě zástupci Železné Rudy, Srní, Stožce a Hartmanic.

Ekolog Hnutí Duha Jaromír Bláha: „Mě zaskočilo toto rozhodnutí soudu, které i krátkodobý provizorní plán zrušilo a v podstatě uvádí ten národní park, já to nechci říkat, do chaosu. A v podstatě je nyní na ministerstvu a řediteli, aby stanovovali způsoby ochrany šumavské přírody.“


Podle Schuberta tento krok podporují i další obce a města a také se za něj staví Svaz obcí národního parku Šumava. Žalující straně nejvíc vadil fakt, že Šumava by se prý měla stát veřejnosti téměř nepřístupnou a velmi uzavřenou oblastí. Plán péče podle obcí operuje s novým termínem opuštěná krajina. „Termín opuštěná krajina mi přijde v oblasti Evropy, která je nejhustěji zalidněným kontinentem, trochu absurdní. Navíc nový plán péče prakticky nepočítá s rozvojem turistické infrastruktury, která by mohla přinést Šumavě a lidem zde žijícím nové prostředky. Zdá se mi, že pan ministr snad ani neví, co podepsal,“ řekl letos v červenci Schubert.

Nynější plán je jen do roku 2017, soud ministerstvu uložil, aby pokračovalo v projednávání návrhu Plánu péče o Národní park Šumava na období od roku 2014 až do roku 2028, který schválila rada národního parku 20. června 2013.