Každý šestý člověk na Zemi má hlad

Řím – Počet hladovějících lidí na Zemi se letos zvýšil na 1,02 miliardy, což je nejvíc za posledních čtyřicet let. Za prudký nárůst hladovějících může potravinová a ekonomická krize. Od loňska přibylo ve světě přibližně 100 milionů lidí, kteří nemají dostatek jídla. Alarmující údaje přinesla výroční zpráva Organizace OSN pro výživu a zemědělství a Světového programu pro výživu.

„To, že se počet hladovějících lidí zvyšuje, je nepřijatelné,“ řekl generální ředitel Organizace OSN pro výživu a zemědělství Jacques Diouf. „Máme ekonomické a technické prostředky pro to, abychom hlad vymýtili. Co chybí, je silnější politická vůle se ho jednou provždy zbavit,“ dodal. Dopady globální ekonomické krize na situaci ohledně hladu ve světě jsou podle něj katastrofální.

Nárůst počtu lidí, kteří trpí hlady, není důsledkem špatné úrody, ale zejména v rozvíjejících zemích ho způsobují vysoké ceny potravin, nižší příjmy a rostoucí nezaměstnanost. Ale i v letech před začátkem nynější hospodářské a potravinové krize řady hladovějících narůstaly. Nepodařilo se tak udržet příznivý vývoj z 80. a začátku 90. let minulého století.

Hlad trápí 642 milionů lidí v Asii a v oblasti Tichomoří, v rozvinutých zemích je podvyživených 15 milionů lidí. Země sdružené ve skupině G20 v červenci přislíbily chudým státům částku 20 miliard dolarů, která jim má pomoci se v zásobování potravinami osamostatnit. Zároveň se ale objevily obavy, že budou chybět peníze na okamžitou pomoc při řešení akutních potravinových krizí.

Humanitární krize v Africe
Humanitární krize v Africe