Brusel žádný plán B kvůli Lisabonu nepřipravuje

Brusel - Na rozhodnutí českého Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě s napětím čeká v podstatě celá Evropa. Brusel si ale zatím nepřipouští možnost, že by soud rozhodl, že unijní reformní dokument není v souladu s českým ústavním pořádkem. Na půdě Evropské unie se proto žádný plán B nepřipravuje. Brusel svorně očekává, že Lisabonská smlouva i napodruhé před Ústavním soudem ČR obstojí.

Pokud český Ústavní soud rozhodne podle očekávání Evropy a Lisabonu dá zelenou, neznamená to nutně dokončení ratifikace. Kromě pozitivního vyjádření soudu totiž prezident Klaus ještě požaduje obecnou výjimku z Listiny základních práv EU. Česko podle něj musí mít záruky o neprolomitelnosti Benešových dekretů. 

Pokud by ale tahle smlouva letěla do koše, ocitl by se asi Brusel ve vážné krizi. V platnosti by nadále zůstala smlouva z Nice, podle které unie funguje teď. A to by znamenalo mnohé změny, například by na každou zemi zřejmě nevyšlo místo v Evropské komisi. 

Ústavní soud v Německu také Lisabonskou smlouvu posuzoval, její ratifikaci podmínil posíleným spolurozhodováním tamního parlamentu v evropských záležitostech. „Parlament má třeba právo být včas, nepřetržitě a písemně informován vládou o všech záměrech, které se týkají Evropské unie – zvlášť pak v zahraniční, bezpečnostní nebo obranné politice,“ informuje zpravodajka ČT v Německu Eva Pláničková.