Zachraňte tuňáky, volají ochránci přírody

Praha - Experti Světového fondu na ochranu přírody chtějí zásadně omezit lov tuňáka v Atlantiku a Středozemním moři. Podle šetření expertů totiž stavy rybí populace poklesly na pouhých 15 procent oproti minulosti. Podle zástupce fondu Segia Tudely je k ochraně tuňáků potřeba přerušit rybolov a pozastavit mezinárodní obchod.

Vědecká analýza přichází po nedávném návrhu Monaka na zákaz mezinárodního obchodu s tuňákem obecným v Atlantiku, a to v rámci Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy. Monacký návrh podpořilo několik dalších evropských zemí. Teď mají k ruce i vědecké důkazy. Komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku se k analýze vyjádří do deseti dnů.

„Musíme přestat nemilosrdně využívat těchto křehkých přírodních zdrojů, dokud se neukážou jasné známky oživení populace tuňáka. Poté je třeba zavést udržitelné hospodaření s touto rybou a kontrolní mechanismy, které ho zajistí,“ řekl Tudela.

Tuňák obecný se loví především v zemích kolem Středozemního moře, ale většina jeho masa končí v Asii, především v Japonsku. Odborníci varují, že současné kvóty pro rybolov tuňáků jsou příliš vysoké. Problém navíc umocňuje nelegální rybolov, jenž podle některých odhadů zvyšuje oficiálně přiznané úlovky o celou třetinu.

Rybolov
Rybolov