Na Homolce léčí akutní infarkt laserem

Praha - Kardiologové Nemocnice Na Homolce použili v těchto dnech jako první v Česku k léčbě akutního infarktu laser. Odstranili jím krevní sraženinu, která v tepně zablokovala průchod krve k srdci. Pacientka je po intervenci bez obtíží, přestože šlo v jejím případě už o čtvrtý zákrok od roku 2003. Již letos v červenci tamní kardiologové, rovněž jako první v ČR, začali laserem uvolňovat chronicky ucpané tepny. Nyní rozšířili využití laseru i na akutní stavy.

„Laserový paprsek rozbije čerstvou krevní sraženinu, která se jeho účinkem rozmělní a odplaví beze zbytku krevním řečištěm. Nehrozí tedy, že zbytky sraženiny ucpou drobné cévy a poškodí srdeční sval, což se při běžně užívaném roztahování cévy balónkovou trubičkou mohlo stát,“ vysvětlil operatér Petr Kmoníček.

Petr Kmoníček, intervenční kardiolog:

„Laserová angioplastika je věc, která doplňuje nebo rozšiřuje možnosti koronární angioplastiky, která se u nás užívá již běžně. Je to velký úspěch české kardiologie.“

Video Reportáž Terezy Baldové
video

Reportáž Terezy Baldové

Laser se začal v kardiologii používat už před 15 lety, tehdejší druhy paprsků však působily komplikace - mimo jiné ničily vysokým teplem i okolní tkáně. V současnosti využívá medicína jiný druh laserových paprsků a jinou techniku výkonu. „Jde tedy o jakousi renesanci metody. V Británii ji používá už osm specializovaných kardiologických center. Výsledky jsou slibné,“ doplnil vedoucí oddělení intervenční kardiologie docent Martin Mates.

Problém zatížení organismu teplem, které způsobovalo záření o vyšší vlnové délce, již lékaři vyřešili. Při intervenci se používá nová metoda. „V současnosti vzniká určitá renesance použití laseru tím, že se používá tzv. studený laser o kratší vlnové délce,“ vysvětlil Kmoníček.

V Česku jsou nemoci srdce a cév hlavní příčinou úmrtí, umírá na ně 49 procent mužů a 55 procent žen. Nejčastější příčinou onemocnění věnčitých tepen je ateroskleróza, kdy se do stěny cév ukládají tuky a další látky. Vzniklé pláty omezí průtok krve, takže prokrvení srdečního svalu je nedostatečné. Při akutním infarktu se na poškozeném plátu sráží krev, sraženina uzavře tepnu a tím i přívod krve k srdci. Pro léčbu srdečního infarktu se užívá obvykle koronární angioplastika, ojediněle bypassová chirurgická operace.