Vysoké učení technické v Brně se pustilo do velkého prádla

Brno - Ústav procesního a ekologického inženýrství na brněnském Vysokém učení technickém spolupracuje na jednom z nejrozsáhlejších výzkumů průmyslového praní prádla v České republice. Cílem je levnější provoz prádelen, tedy snížení spotřeby vody i energie a zmírnění negativního vlivu na životní prostředí. Práce techniků bude pokračovat dál, technologii chtějí použít i u sušiček.

Praní ve velkém je věda řízená počítačem a místo v kilogramech se prádlo váží na tuny. „Aktuální průměr v naší prádelně je 18,5 tuny za den,“ uvedl ředitel průmyslové prádelny František Paláček.

V průmyslových prádelnách vidí odborníci z VUT velkou šanci. Při ohromné spotřebě vody a zemního plynu na její ohřev je prostor pro šetření velký a akademický výzkum se může spojit s praktickým využitím v komerční sféře. Proto zařadilo VUT inovace v praní prádla jako klíčovou část vznikajícího centra nových technologií pro strojírenství NETME. Z více než 760 milionů, které NETME dostane z fondů Evropské unie, poputuje na vývoj v prádelnách asi desetina.

Nad velkým prádlem se u zákazníka scházejí odborníci z VUT se specializovaným výrobcem. „Doporučili, co bychom mohli udělat, abychom nastavili provoz ne optimálně, ale ještě lépe než optimálně,“ zdůraznil ředitel Paláček.

Výsledkem je tepelný výměník na míru, originál přesně pro danou pračku. „Energie teplé vody, která by jinak byla vylitá do kanálu, je použitá znovu pro ohřev vody, která teprve bude v pračce použita,“ vysvětlil zástupce dodavatele praní pro průmyslové prádelny Petr Stehlík. Ušetřenou vodu z jedné průmyslové pračky s výměníkem by za rok spotřebovaly asi tři stovky domácností, ušetřeným plynem by pak mohlo rok topit na 90 bytů.

Průmyslová prádelna brněnského Ústavu procesního a ekologického inženýrství
Průmyslová prádelna brněnského Ústavu procesního a ekologického inženýrství