BBC: Podle většiny Čechů kapitalismus potřebuje reformy

Londýn - Dvacet let po pádu Berlínské zdi je ve světě rozšířená nespokojenost s kapitalismem volného trhu. Alespoň tak se to jeví podle průzkumu britské stanice BBC, která prováděla šetření ve 27 zemích světa, včetně České republiky. Jen 11 procent dotázaných si myslí, že kapitalismus funguje dobře a nepotřebuje změny. V ČR je tato nespokojenost nižší, ale i tak si 55 procent Čechů myslí, že kapitalismus má chyby, které mohou vyřešit reformy a regulace. Celkem 19 procent dotázaných v ČR je spokojeno s kapitalismem, jaký je, naopak 22 procent Čechů si myslí, že je zapotřebí úplně jiného systému.

V ostatních zemích je s nynějším kapitalismem spokojeno nejvíc lidí v USA (25 procent) a v Pákistánu (21 procent). Naopak v průměru 23 procent lidí ve zkoumaných zemích se domnívá, že kapitalismus je třeba vyměnit za jiný systém. Nejvíce je tento názor rozšířen ve Francii (43 procent), Mexiku (38 procent) a Brazílii (35 procent). 

Většina Čechů také klade důraz na větší úlohu vlády

Doug Miller, ředitel ústavu GlobeScan

„Zdá se, že pád Berlínské zdi v roce 1989 nebyl drtivým vítězstvím pro kapitalismus volného trhu, jak se tehdy zdálo - zvláště po událostech posledních 12 měsíců.“

Šedesát procent si myslí, že vláda by se měla víc angažovat na rovnoměrném rozdělování bohatství, zatímco 19 procent si myslí, že by se její nynější úloha neměla měnit a 15 procent je pro omezení úlohy vlády v tomto směru. Ve všech 27 zemích se pro větší úlohu vlády vyslovuje 67 procent lidí. 

Rovněž většina, 54 procent Čechů se domnívá, že by vláda měla víc vlastnit a kontrolovat důležitá průmyslová odvětví. Naopak 23 procentům vyhovuje nynější stav a 17 procent si myslí, že by se měla vláda angažovat ještě méně. 

A co takhle rozpad Sovětského svazu? 

V České republice to považuje za pozitivní událost 63 procent lidí a 14 procent si myslí, že to byl negativní vývoj. Ve zkoumaných zemích považuje rozpad SSSR za pozitivní 54 procent dotázaných. Nicméně takový názor převládá jen v 15 zemích. Nejvíce vítají rozpad komunistické velmoci Američané (81 procent), Poláci (80 procent), Němci (79), Britové (76) a Francouzi (74).

Naopak 61 procent Rusů a 54 procent Ukrajinců považují konec Sovětského svazu za nepříznivý. Stejného názoru je 69 procent Egypťanů, zatímco v Indii, Keni a Indonésii jsou názory rozdělené.

SSSR
SSSR