Gorbačov a Walesa vyzdvihli význam svých zemí pro revoluce

Berlín - Slavnosti svobody v Německu nekončí, do Berlína se sjeli někteří nositelé Nobelovy ceny za mír - například Michail Gorbačov, Lech Walesa nebo Federik De Klerk. Bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov dnes na konferenci prohlásil, že revoluce a pád Berlínské zdi by nebyly možné bez demokratických reforem a odstranění takzvané Brežněvovy doktríny v Sovětském svazu po roce 1985. Polský exprezident Lech Walesa zase zdůraznil, že v cestě za svobodou sehrály klíčovou roli události 80. let v Polsku.

Gorbačov naznačil, že jedním z hlavních předpokladů demokratických revolucí bylo ukončení takzvané Brežněvovy doktríny omezené suverenity. Podle doktríny totiž bylo nebezpečí, že se některá socialistická země odvrátí od socialismu, problémem všech socialistických států.

Sovětský vůdce prý tehdy věřil, že spolupráce mezi partnerskými zeměmi může být založena na společném cíli, jímž byla větší míra svobody. To se podle něj přitom ne vždy dařilo.

Gorbačov nejmenoval konkrétní země. Komunistické aparáty v tehdejším Československu či NDR však nebyly jeho politikou „perestrojky“ a „glasnosti“ nadšené. Například ve východním Německu tehdy nebyly k dostání sovětské noviny, protože se režimu zdály být už příliš liberální.   

Walesa na dnešní konferenci zase zdůrazňoval, že to byl lid zemí střední a východní Evropy, jenž donutil politiky jednat. Podtrhl, že to byly polské demonstrace v 80. letech, které dodaly odvahu i východním Němcům. Politici pak podle něj byli z překotných událostí pouze překvapeni. Ve skutečnosti to prý byla „moudrá a odpovědná společenská hnutí, která vyvinula drtivou sílu“.

„Ve svém postupném úsilí o stržení této zdi, tyto společnosti získaly své první a rozhodující vítězství nad komunismem už v roce 1980, v Leninových docích v Gdaňsku - vítězství, které dalo vzniknout hnutí Solidarita,“ prohlásil Walesa.