Postup proti suchu je podle expertů třeba právně upravit

Praha - Postup pro řešení problému hrozícího nedostatku vody a sucha podle odborníků i zástupců obcí není v ČR zajištěn institucionálně ani v právních normách. Změnu by mohla přinést už projednávaná novela vodního zákona, pokud by se v ní stalo zásobování obyvatel pitnou vodou veřejným zájmem. Za Svaz měst a obcí o to na semináři v Senátu požádala náměstkyně královéhradeckého primátora Pavla Finfrlová. „Musíme aspoň zrovnoprávnit obyvatele s ostatními živočichy, aby měli nějakou šanci,“ prohlásila. Strategie ochrany přírody by měla respektovat klimatické změny a výkyvy a měla by být závazná, míní náměstkyně. Právně by podle ní měl být upraven i postup pro odběr vody.

Odborníci se shodují na jedné věci. Na povodeň jsou lidé, obce i stát připraveni. Na příchod sucha ne. „My jsme hlavně volali po tom, aby urychleně bylo čerpání vody pro zásobování obyvatel veřejný zájem, a to bohužel v legislativě české není,“ řekla náměstkyně primátora Hradce Králové Pavla Finfrlová.

Musíme stavět nové nádrže a přehrady, tvrdí Barák

„Česká legislativa vůbec s nedostatkem vody nepočítá a v podstatě jej neřeší,“ prohlásil předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR František Barák. Také podle něj „je nutné přestat v některých případech upřednostňovat zájmy přírody před zájmy obyvatel“ a nezachovávat hydrogeologické podmínky pro živočišné druhy, jimž klima v Česku už nevyhovuje. Barák považuje za nezbytné sladit opatření proti povodním i suchu výstavbou zádržných nádrží a přehrad.


Vrchní ředitel sekce úseku vodního hospodářství ministerstva zemědělství Pavel Punčochář uvedl, že aktuálně je v ČR vytipováno 169 lokalit, kde by bylo možné nádrže vybudovat. Věří, že po různých vyjednáváních z nich zůstane alespoň 70, aby mohly pomoci vyřešit očekávaný nedostatek vody v polovině století. Josef Reidinger z odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí potřebu těchto nádrží připustil, podle něj je ale třeba hledat i jiné možnosti zadržení vody v krajině.

Hydrolog Jan Daňhelka:

„Pokud zima nebude příznivá, nebude hodně sněhu, budeme se potýkat v příštím roce s kritickým nedostatkem pitné vody, který postihne 300 000 obyvatel.“


Největší sucho hrozí středu a severozápadu Čech a jižní Moravě

Vláda seznam lokalit předloni kvůli protestům obcí nezařadila do závazné části Plánu hlavního povodí, sporné téma má vyřešit samostatný dokument. V Česku je v současnosti 588 vodních nádrží s celkovým prostorem 3,4 milionu metrů krychlových. Riziko velkého sucha se týká v ČR hlavně středních a severozápadních Čech a jižní Moravy. 

Reidinger připustil, že zásobování obyvatel vodou je priorita, stejnou prioritou je ale podle něj zachování minimálních ekologických průtoků v řekách. „Když nám v tocích nepoteče žádná voda, budeme mít problém třeba s vypouštěním odpadních vod,“ uvedl. Pod kontrolou by měly být odběry vody nejen pro zavlažování. Zdůraznil potřebu recyklace použité vody, využívání dešťové vody a zachycování vody v malých retenčních nádržích a dotování zásob podzemní vody neznečištěnou povrchovou vodou.