Brzezinsky: Nečekejte, že bude pořád někdo řešit vaše problémy

Praha – Polsko-americký politolog Zbigniew Brzezinski přistoupil na krátký rozhovor k výročí dvaceti let pádu komunismu ve východní Evropě. Na otázku, zda očekával rychlý sled událostí roku 1989, Brzezinsky odpověděl, že byl přesvědčený mnoho let, že se SSSR rozpadne vzhledem k politice, kterou prosazoval. Přesvědčily ho události roku 1968, kdy dokonce veřejně prohlásil, že se systém zhroutí. Pokud by však měl uvažovat o jednotlivých událostech, které pád předznamenaly, pak by vybral momenty okolo polské Solidarity. Dále se pak už vše rychle šířilo – Maďarsko, ČSSR, NDR…, a trvalo to celkově něco málo přes rok. Naše republika nepůsobila v tuto pohnutou dobu tak revolučně a s takovým akčním potenciálem jako ostatní. Ale Brzezinsky znal atmosféru Pražského jara a věděl, že zde byl politický kvas tak intenzivní, že ho nešlo příchodem sovětských vojsk jen tak eliminovat. Revoluční povědomí zůstalo a opět vstoupilo do popředí, jakmile se začal tehdejší systém rozpadat.

Těžko lze hledat nejdůležitější bod obratu ve studené válce. Historii nelze poměřovat. Všechno začalo maďarským rokem 1956, pak československý srpen 1968 a další a další…, až to vyvrcholilo koncem komunistických systémů na konci osmdesátých let. Nepopiratelnou váhu měly i celkové změny ve společnosti. Nelze proto určit jeden bod, jednalo se spíše o takové navazující fáze. Prostě to bylo komplexní přispění všech vlivů dohromady.

Východní země by se už neměly chovat tak dětinsky

Co se týče rostoucího vlivu Ruska, měli bychom být znepokojeni a uvědomovat si jeho existenci. Nemělo by se to však dramatizovat. Jezdit do USA a stěžovat si, to je důkazem rezignace na jakékoli vlastní řešení. A právě to řešení musí samo vzejít zevnitř z „ohrožených“ států. Stejně tak by se nemělo přehánět a zveličovat postavení ČR a Polska za vlády Bushovy administrativy. Vztah USA k středoevropským státům nezáleží na záměru vybudovat základnu; to je absurdní. Obě země jsou členy NATO a mají šanci ho měnit. Což by byla lepší činnost než nějaké neustálé hašteření.

Zbigniew Kazimierz Brzeziński

* 1928 ve Varšavě

- profesor americké zahraniční politiky v Baltimore

- oženil se s praneteří E. Beneše

- 1977-81 bezpečnostním poradcem J. Cartera

- nyní zahraničněpolitickým poradcem B. Obamy

- v politologii rozvinul pojem totalitarismus

Jako klasický příklad udává dopis významných evropských osobností (podepsaným i Václavem Havlem), který USA vyčítá postupné vyklízení pozic z našeho regionu. Brzezinsky nechápe, proč nebyl adresován přímo Obamovi a jen tak neurčitě „Obamově administrativě“ a dále proč byl zveřejněn nejdříve v novinách. Celou kauzu chápe jako velice podivnou.

USA se soustředí na Pacifik a Blízký východ. Je to logické, protože vliv západu upadá a síla asijských mocností roste. Musíme to brát tak, jak to je, a východní země by se neměly stále chovat jako malé děti. USA z pozice velmoci musí udržovat určité vztahy s Čínou, řešit společně například situaci v KLDR a nemohou bezděčně otvírat kontroverzní témata. Malé země, jako třeba ČR, by si v této oblasti mohly dovolit víc – třeba co se otázky Tibetu a dalajlamy týče. To je rozdíl mezi jednáním mocnosti a malé země.

Ohledně ožehavých situací v Íránu a Afghánistánu Brzezinsky cítí, že je třeba obě řešit zároveň, protože jsou velmi propojené. Obama prý nyní postupuje víceméně správně.