Klimatické změny komplikují život lidem, kteří je nezavinili

New York - Důsledky klimatických změn nejvíc ovlivňují život lidem, kteří je nezpůsobili. Lidé z nejchudších států se nepodílí na vzniku emisí, důsledky globálního oteplování na ně ale dopadají nejcitelněji. A to se podle zpráv OSN týká především žen v rozvojových státech. Právě ženy prý nejvíce postihují přírodní pohromy spojené s nedostatkem jídla. A mají jen omezené možnosti, jak jim čelit.

Nenadálé přírodní katastrofy, záplavy nebo třeba vleklá sucha nejvíc dopadají na lidi závislé na zemědělství. „Nejchudší miliarda lidí na zemi se podílí na vypouštění emisí uhlíku pouhými třemi procenty. Jsou to ti nejchudší, kdo kvůli změně klimatu ponesou nepřiměřeně velké břemeno, které navíc nezavinili,“ komentuje to výkonná ředitelka Fondu OSN pro otázky populace Thoraya Ahmed Obaidová. 

OSN se zajímala hlavně o postavení žen. Zemědělství v rozvojových zemích je jejich doménou, starají se o rodinu, těžko cestují za prací a zaměstnání shánějí jen obtížně.

„Chudé ženy v chudých zemích nelétají letadly, nejezdí auty, ale patří k těm, které změna klimatu postihuje nejvíc. I když se na ní podílejí jen zanedbatelně,“ říká Thoraya Ahmed Obaidová. 

OSN proto vyzvala klíčové hráče světa, aby na nadcházející klimatické konferenci v Kodani přijali opatření, která by postavení žen v chudých státech zlepšila.

Africké dívky
Africké dívky